Lesexpres Turks
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Turks | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 13

De accusativus (vierde naamval)

In deze les leer je de vierde naamval, die je maakt met het achtervoegsel -(y)i (viervormige klinkerharmonie). ev wordt dus evi in de vierde naamval en araba wordt arabayı. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Gebruik van bir

In de zin Bana kitap veriyor. zag je dat kitap een onbepaald lijdend voorwerp is. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

De persoonlijke voornaamwoorden bij de vierde naamval

Bij de vierde naamval horen ook persoonlijke voornaamwoorden. Als je in één van bovenstaande voorbeelden het bepaald lijdend voorwerp vervangt door een persoonlijk voornaamwoord, dan gebruik je een persoonlijk voornaamwoord in de vierde naamval. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Voornaamwoorden bij de vierde naamval

De voornaamwoorden bu, şu en o kennen ook een variant in de vierde naamval. Ze worden respectievelijk bunu, şunu en onu. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Werkwoorden met een lijdend voorwerp

Een aantal werkwoorden komt altijd voor in combinatie met een lijdend voorwerp. Dit kan dan een bepaald of een onbepaald lijdend voorwerp zijn. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.