Lesexpres Turks
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Turks | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 12


bron: Gabriëla Lucardie

persoonsachtervoegsel type II

Tot nu toe zijn we op verschillende plaatsen het persoonsachtervoegsel tegengekomen. Bijvoorbeeld het achtervoegsel -(y)im in neşeliyim. 'Ik ben vrolijk.' of het achtervoegsel -siniz in de werkwoordsvervoeging geliyorsunuz. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

De verleden tijd van eenvoudige zinnen

De verleden tijd maak je in het Turks met behulp van het achtervoegsel -(y)di (viervormige klinkerharmonie) en daarachter het persoonsachtervoegsel type II. Er wordt een y tussengevoegd als het woord eindigt op een klinker. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Görülen geçmiş zaman (de verleden tijd)

We hebben eerder besproken hoe je met behulp van het achtervoegsel -iyor de tegenwoordige tijd van werkwoorden vormt en hoe het -ecek achtervoegsel de toekomende tijd aanduidt: Geliyorum. betekent 'Ik kom.' en Geliyorsunuz. betekent 'U komt/jullie komen.' In de toekomende tijd is dit respectievelijk Geleceğim. en Geleceksiniz. In deze les gaat het over de verleden tijd, de görülen geçmiş zaman. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Enkele tijdsbepalingen bij de verleden tijd

Tenslotte enkele tijdbepalingen die nuttig zijn bij zinnen in de verleden tijd. Bekijk het overzicht hieronder. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.