Lesexpres Spaans
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Spaans | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 9

Tellen

We gaan eens even wat tellen.

1uno, un, una11once21veintiuno/a31treinta y uno/a
2dos12doce22veintidós32treinta y dos
3tres13trece23veintitrés33treinta y tres
4cuatro14catorce24veinticuatro34treinta y cuatro
5cinco15quince25veinticinco35treinta y cinco
6seis16dieciséis26veintiséis36treinta y seis
7siete17diecisiete27veintisiete37treinta y siete
8ocho18dieciocho28veintiocho38treinta y ocho
9nueve19diecinueve29veintinueve39treinta y nueve
10diez20veinte30treinta40cuarenta50cincuenta60sesenta70setenta
51cincuenta y uno/a61sesenta y uno/a71setenta y uno/a
52cincuenta y dos63sesenta y tres74setenta y cuatro

80ochenta90noventa100cien
81ochenta y uno/a91noventa y uno/a101ciento uno/a
85ochenta y cinco96noventa y seis107ciento siete

200doscientos/as700setecientos/as10.000diez mil
300trescientos/as800ochocientos/as100.000cien mil
400cuatrocientos/as900novecientos/as200.000doscientos/as mil
500quinientos/as1000mil1.000.000un millón
600seiscientos/as2000dos mil2.000.000dos millones

Het getal 1 en de honderdtallen 200 t/m 900 kennen zowel een mannelijke en een vrouwelijke vorm. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Rangtelwoorden

En hier de rangtelwoorden.

rangtelwoorden
primero/aeerstesexto/azesde
segundo/atweedeséptimo/azevende
tercero/aderdeoctavo/aachtste
cuarto/avierdenoveno/anegende
quinto/avijfdedécimo/atiende

N.B. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.