Lesexpres Spaans
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Spaans | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1: Welkom

Welkom

Welkom bij de online cursus Spaans! De cursus bestaat uit een aantal lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.


Even niet online?
Bestel het Lesexpres Spaans Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Spaans leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt 180 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 27,95. Bij bol.com bestel je het voor € 34,95. Klik op de foto van het boek voor een impressie van de inhoud.

De kosten van deze online cursus

Om de kosten hoef je het niet te laten. De eerste vijf lessen zijn sowieso gratis. Je kunt dus vrijblijvend kennismaken met de cursus en vind je het niks, dan zijn er geen verplichtingen. Mocht je daarna niet kunnen wachten om door te gaan, dan kun je voor € 1,25 per les een les inkopen met IDEAL, PAYPAL of door zelf op een andere manier geld over te maken. Je bepaalt zelf hoeveel lessen je inkoopt. Dat kan er 1 zijn, dat kunnen er ook 20 zijn. Heb je eenmaal lessen ingekocht, dan heb je altijd (zolang de website bestaat) toegang tot die les en de oefeningen die er bij horen.

Speciale karakters en het toetsenbord

In het Spaans komen de nodige speciale tekens en accenten op klinkers voor. Er zijn drie manieren om deze tekens en accenten te maken:
 • Bij voorkeur: Gebruik de knopjes voor de speciale tekens die we hebben aangebracht bij de oefeningen. Dit werkt eigelijk altijd goed
 • Als dat niet werkt: Gebruik de rechter ALT toets (soms ook ALT GR genoemd) in combinatie met de ?, !, n, i, e, a of o.
 • En als dat niet werkt: Zorg er voor dat op je PC je toetsenbord staat ingesteld op 'United States / International' (Ned: 'Verenigde Staten / Internationaal'). Meestal staat er onderin je scherm (taakbalk) een 'toetsenbord' ikoontje waar je op kunt klikken. Heb je dit zo ingesteld, dan maak je een accent door bijv. eerst een ' teken te tikken en daarna een klinker. Tik bijv. eerst een ' en daarna een i, als je de klinker í nodig hebt. Of eerst een ' en daarna een e om een é te maken.

De uitspraak

De uitspraak leer je op deze website door op de Spaanse woorden te klikken in de tekst. Dit werkt het beste met de Google Chrome browser (gratis browser van Google).

Spaans wordt in veel landen gesproken, die elk wel hun eigen dialect hebben. We beperken ons hier tot het Spaans dat in Spanje wordt gesproken. De spelling en de uitspraak zijn niet echt moeilijk. Elke klank komt overeen met een letter of een combinatie van letters. Als je de regels eenmaal weet, dan kan je ook woorden de je niet kent, goed uitspreken en opschrijven. Als je bovenaan dit scherm op de knop 'oefeningen' drukt zie je twee oefeningen die gaan over de uitspraak. Hieronder volgen alvast belangrijkste regels.

De uitspraak van het Spaans wijkt in de volgende gevallen af van het Nederlands:

Medeklinkers
 • De b en de v, worden hetzelfde uitgesproken; Aan het begin van een woord of na een m of n als een b. In alle andere gevallen als een w. Voorbeeld: ventana (raam), cabeza (hoofd)
 • De c kan op twee verschillende manieren worden uitgesproken: Voor een 'e' of 'i' als de th' in het Engelse thing. Voorbeeld: cerveza (bier), maar voor een 'a' , 'o' , 'u' of medeklinker als een k. Voorbeeld: casa (huis)
 • Bij een dubbele c, cc, wordt de eerste c uitgesproken als 'k', en de tweede c als de engelse 'th'. Bijvoorbeeld: la dirección (de richting)
 • De ch word uitgesproken als in het Engels, dus als tsj. Voorbeeld: hecho (gemaakt, gedaan)
 • De j wordt uitgesproken als een 'ch' (harde g klank). Voorbeeld: Juan (Jan)

 • De g wordt voor een 'e' of 'i' uitgesproken als de 'ch' (harde g klank). Voorbeeld: gente (mensen)
 • De g wordt, als hij niet voor 'e' of 'i' staat, uitgesproken als in het Engelse good. Voorbeeld: ganar (winnen, verdienen)
 • De combinatie gu wordt voor een 'e' of 'i' uitgesproken als de g in het Engelse good of het Franse garçon
 • De combinatie gu wordt als deze voor een andere klinker dan 'e' of 'i' staat, uitgesproken als de g in het Engelse good of het Franse garçon met een 'w' klank er achteraan
 • De g voor een 'ü' vormt een uitzondering op bovenstaande regel. Deze wordt als de g als in het Engelse good uitgesproken, met een 'w' er meteen achter. Komt alleen voor in combinaties güe en güi. Voorbeeld: desagüe (afwatering)

 • De lettercombinatie ll wordt uitgesproken als 'lj'. Voorbeeld: calle (straat)
 • De y wordt uitgesproken als de 'j', Voorbeeld: yo (ik) en soy (ik ben). De losse y (het Nederlandse woord 'en') spreek je uit als 'ie'.
 • De ñ wordt uitgesproken door tegelijkertijd een n en een j uit te spreken. Voorbeeld: mañana (morgen)
 • De combinatie rr wordt uitgesproken als een rollende 'r'. Voorbeeld: perro (hond)
 • De r wordt aan het begin van een woord uitgesproken als de rr hierboven. Anders zoals in het Nederlands.
 • De h wordt niet uitgesproken, net als in het Frans en Italiaans. Voorbeeld: hotel (hotel), prohibido (verboden)
 • De d wordt normaal gesproken uitgesproken als in het Nederlands. Aan het eind van het woord kan hij echter wegvallen.
 • De z wordt uitgesproken als de 'th' in het Engelse thing. Voorbeeld: zapatero (schoenmaker)

Klinkers
 • De u wordt uitgesproken als de 'oe'.
 • De i wordt uitgesproken als de 'ie'. Voorbeeld: ilimitado (onbegrensd)
 • De ie wordt uitgesproken als de 'ie-è'. Eerst een ie, en daarna een è dus, in één lettergreep. Voorbeeld: fiebre (koorts)
 • Klinkers worden nooit heel lang of heel kort uitgesproken, meer ertussenin.
 • Meerdere klinkers na elkaar worden kort na elkaar uitgesproken. Zo wordt au uitgesproken als 'aoe' en ui als 'oei'. Het worden geen nieuwe klanken zoals het Nederlandse 'au'.
 • Houd er rekening mee dat klinkers nooit wegvallen, zoals wel gebeurd in het Engels of het Frans.

Klemtoon

De ligging van de klemtoon is afhankelijk van de eindletter van een woord.
 • Eindigt een woord op een klinker, -n of -s, dan ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, tenzij er maar een lettergreep is.
 • Eindigt een woord op een medeklinker, behalve -n of -s, dan ligt de klemtoon op de laatste lettergreep.
In alle andere gevallen staat er een accentteken op de beklemtoonde klinker (bijv. lámpara (lamp), Córdoba).

Een combinatie van twee klinkers (waaronder een i, u of y) is een tweeklank en geldt voor de bepaling van de klemtoon als een enkele lettergreep. Soms is een accentteken nodig om een tweeklank te scheiden. Schrijft men dia, dan is dat een woord van één lettergreep, ongeveer met de uitspraak dja. De combinatie ia vormt immers een tweeklank. Door een accentteken op de i te zeten, dus día, geeft men aan dat de klemtoon op de i ligt: uitspraak die-a. De tweeklank is nu geen tweeklank meer, het woord heeft twee lettergrepen en de klemtoon ligt op de voorlaatste lettergreep. Het accentteken blijft echter nodig.

Een accentteken wordt soms ook gebruikt om homoniemen van elkaar te onderscheiden, bijvoorbeeld como (ik eet) en ¿Cómo? (wat?)

Dubbele medeklinkers

In het algemeen zijn er geen dubbele medeklinkers, bijvoorbeeld oficina, interesante. Uitzonderingen zijn 'll' en 'rr', die anders klinken dan 'l' en 'r', en 'cc' in woorden als accidente en acción, en 'nn', dat alleen voorkomt wanneer voorvoegsels die eindigen op -n geplaatst worden voor een woord dat begint met n- zoals in connotación.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.