Lesexpres Zweeds
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Zweeds | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 24

Dit is helaas alweer de laatste (herhalings)les van deze cursus. In de oefeningen herhalen we alle grammatica nog eens (door het vertalen van zinnen), waarbij de nadruk ligt op de grammatica uit de lessen 16 t/m 23.

Wil je nog eens terugkijken naar een onderwerp uit een oude les?
Hieronder een lijstje van de onderwerpen die per les behandeld zijn:
 • Les 1: Inleiding uitspraak / klemtonen
 • Les 2: Inleiding zelfstandig naamwoord (enkelvoud - onbepaald) + persoonlijk voornaamwoord (onderwerp) + werkwoord (o.t.t.) + onregelmatige werkwoorden zijn + hebben
 • Les 3: Vervolg zelfstandig naamwoord (enkelvoud - bepaald ) + getallen 1 t/m 10 + inleiding bijvoeglijk naamwoord + vervolg uitspraak (uitzonderingen e.d.)
 • Les 4: Vervolg zelfstandig naamwoord (meervoud) + veelgebruikte onregelmatige werkwoorden
 • Les 5: Vervolg zelfstandig naamwoord (bep.vorm meervoud) + bijvoeglijk naamwoord (2) + bezittelijk voornaamwoord + ‘det/den’
 • Les 6: Gebruik bepaalde/onbepaalde vorm van zelfstandig naamwoord + getallen vanaf 10 + klokkijken
 • Les 7: Wederkerend voornaamwoord + lijdend voorwerp + meewerkend voorwerp + rangtelwoorden + data (incl. dagen v.d. week/maand)
 • Les 8: Herhaling
 • Les 9: Bijwoord (1) + gebiedende wijs + ‘man/en/ens/folk’ + inleiding v.t. (groep 1 + 3)
 • Les 10: Vervolg v.t. (groep 2) + onbepaald voornaamwoord (1) + familieleden
 • Les 11: Vervolg v.t. (groep 4) + onbepaald voornaamwoord (2) + bijwoord (2) + ‘ju/jo/ja’)
 • Les 12: Vervolgt v.t. (groep 5) + verschil tussen v.t.t. en o.v.t. + v.v.t. + werkwoorden in de s-vorm
 • Les 13: Verleden deelwoord + lijdende vorm + vervoermiddelen + gebruik van het lidwoord
 • Les 14: Toekomende tijd + tijdsaanduidingen + vraagzinnen
 • Les 15: Tegenwoordig deelwoord + beroepen + trappen van vergelijking
 • Les 16: Herhaling
 • Les 17: Bijwoorden van plaats/richting (3) + combinatie bijwoord/voorzetsel (richting)
 • Les 18: Windstreken + combinaties voegwoorden/bijwoorden + så + tegenstellingen (on-)
 • Les 19: Voorzetsels + combinaties met een vast voorzetsel + frequenties
 • Les 20: Hulpwerkwoorden + uitdrukkingen (1) + landen / talen
 • Les 21: Lijken/blijken/schijnen + uitdrukkingen (2) / gezegden + samengestelde werkwoorden (klemtoon)
 • Les 22: Samengestelde woorden + woorden met verschillende betekenissen + valse vrienden
 • Les 23: Voegwoorden + bijzinnen + woordvolgorde + denken/vinden/zoeken/bieden + uitdrukkingen (3) / uitroepen + uitdrukkingen (4) / spreekwoorden
 • Les 24: herhaling
We hebben alle werkwoorden van de cursus Zweeds samengevat in een overzicht. Klik op deze link om het overzicht te bekijken: overzicht alle werkwoorden.
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.