Lesexpres Zweeds
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Zweeds | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 21

Schijnen, lijken, blijken

Naast de hulpwerkwoorden uit de vorige les zijn er nog wat andere constructies waar att kan worden weggelaten bij het tweede werkwoord: Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Uitdrukkingen (2) / gezegden

In dit hoofdstuk ook weer wat uitdrukkingen, maar deze vallen meer in de categorie ‘gezegden’. Sommige zijn vrijwel letterlijk te vertalen, anderen helemaal niet.

Vrijwel letterlijk te vertalen uitdrukkingen
Uitdrukking Betekenis
att ha fjärilar i magenvlinders in zijn buik hebben
att falla i god jordin goede aarde vallen
att stirra sig blind påzich blind staren op
att bita i det sura äppletdoor de zure appel heen bijten
att bada i pengarzwemmen in het geld
att falla i smakenin de smaak vallen
att lämna i sticketin de steek laten
att tiga som gravenzwijgen als het graf
att hålla huvudet kallthet hoofd koel houden
att bekänna färgkleur bekennen
att gå upp i rökin rook opgaan
att få en klump i halseneen brok in de keel krijgen
att slå två flugor i en smälltwee vliegen in één klap slaan
att ha nerver av stålstalen zenuwen hebben
att ha ett sjätte sinneeen zesde zintuig hebben
att gå genom märg och bendoor merg en been gaan
att hamna i rännstenenin de goot belanden
att skaka ur ärmenuit de mouw schudden
att göra en mygga till en elefantvan een mug een olifant maken
att sitta i samma båtin hetzelfde schuitje zitten
att lämna åt slumpenaan het toeval overlaten
att ta den gyllene medelvägende gulden middenweg nemen
att läsa mellan radernatussen de regels door lezen
att sätta pricken över ide puntjes op de i zetten

Naast ‘baden’ heeft att bada ook de betekenis ‘zwemmen’. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Samengestelde werkwoorden (klemtoon)

We hebben het al vaker gehad over de zogenaamde scheidbare samengestelde werkwoorden, zoals att hälsa på (bezoeken), bijvoorbeeld in les 2. We hebben echter nog niet eerder genoemd dat het partikel (voorzetsel) hierbij altijd beklemtoond wordt. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Nieuwe werkwoorden

De vervoegingen van de nieuwe werkwoorden uit deze les (met uitzondering van de werkwoorden die zijn afgeleid van een reeds behandeld werkwoord):

Vervoeging nieuwe werkwoorden
Groep Werkwoord Tegenwoordige tijd Verleden tijd Voltooid deelwoord Verleden deelw.
en-vorm
1att verkaverkarverkadeverkat
1att visavisarvisadevisatvisad
1att stirrastirrarstirradestirratstirrad
1att lämnalämnarlämnadelämnatlämnad
1att hamnahamnarhamnadehamnat
1att lättalättarlättadelättatlättad
1att tjänatjänartjänadetjänattjänad
1att rullarullarrulladerullatrullad
1att kastakastarkastadekastatkastad
1att retaretarretaderetatretad
1att passapassarpassadepassatpassad
1att lovalovarlovadelovatlovad
1att petapetarpetadepetatpetad
1att dukadukardukadedukatdukad
1att deppadeppardeppadedeppatdeppad
1att avslöjaavslöjaravslöjadeavslöjatavslöjad
1att förloraförlorarförloradeförloratförlorad
1att shoppashopparshoppadeshoppat
1 (s)att låtsaslåtsaslåtsadeslåtsats
2aatt kännakännerkändekäntkänd
2aatt skrämmaskrämmerskrämdeskrämtskrämd
2aatt vändavändervändeväntvänd
2aatt händahänderhändehänthänd
4.1att tigatigertegtigit
4.3att rinnarinnerrannrunnitrunnen
5att förefallaförefallerföreföllförefallitförefallen
5att påståpåstårpåstodpåståttpåstådd

Opmerking met betrekking tot de woordenschat: hierin zijn alleen de nieuwe woorden uit deze les opgenomen en dus niet alle uitdrukkingen / gezegden.
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.