Lesexpres Zweeds
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Zweeds | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 19

Voorzetsels

In de afgelopen lessen hebben we de meeste voorzetsels wel voorbij zien komen. Daarom is het nu tijd voor een totaaloverzicht. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Combinaties met een vast voorzetsel

We hebben al wat situaties gezien waarbij een ander voorzetsel wordt gebruikt dan verwacht. Dit kwam voor in diverse lessen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Frequenties

Voor het aanduiden van hoe vaak iets gebeurt per dag, maand et cetera worden in het Zweeds drie voorzetsels gebruikt. Het zijn per, om en i. Welk voorzetsel gekozen moet worden, hangt af van het zelfstandig naamwoord.

Frequentie
Frequentie per + onbepaalde vorm om / i + bepaalde vorm
één keer per jaaren gång per åren gång om året
één keer per etmaalen gång per dygn en gång om dygnet
één keer per dagen gång per dag en gång om dagen
één keer per maanden gång per månad en gång i månaden
één keer per weeken gång per vecka en gång i veckan
één keer per uuren gång per timme en gång i timmen
één keer per minuuten gång per minut en gång i minuten
één keer per secondeen gång per sekunde en gång i sekunden

(de meervoudsvorm van gång is gånger)

Nieuwe werkwoorden

De vervoegingen van de nieuwe werkwoorden uit deze les:

Vervoeging nieuwe werkwoorden
Groep Werkwoord Tegenwoordige tijd Verleden tijd Voltooid deelwoord Verleden deelw.
en-vorm
1att letaletarletadeletatletad
1att skrattaskrattarskrattadeskrattat
1att förälskaförälskarförälskadeförälskatförälskad
1att skakaskakarskakadeskakatskakad
1att längtalängtarlängtadelängtatlängtad
1att berättaberättarberättadeberättatberättad
2aatt födaföderföddeföttfödd
3att beroberorberoddeberottberodd
4.6att föredraföredrarföredrogföredragitföredragen
5att dödördogdött
5att återkommaåterkommeråterkomåterkommitåterkommen
5att avgåavgåravgickavgåttavgången
5att väljaväljervaldevaltvald
5att vänjavänjervandevantvand

Bij att välja en att vänja lijkt de vervoeging op die uit groep 2a, maar er is een klinkerverandering in de verleden en tijd en de j vervalt.

Bij att återkomma en att avgå is de vervoeging uiteraard gelijk aan de woorden waarvan ze zijn afgeleid (att komma en att gå), maar ter herhaling zijn ze toch in dit overzicht opgenomen.

Opmerking met betrekking tot de woordenschat: hierin zijn alleen de nieuwe woorden uit deze les opgenomen en dus niet alle uitzonderingen in combinatie met voorzetsels.
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.