Lesexpres Zweeds
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Zweeds | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 11

Werkwoorden in verleden tijd (3)

In deze les behandelen we de verleden tijd van de werkwoorden uit groep 4 en 5. In les 2 hadden we hierover het volgende gezegd: “De meeste woorden uit groep 4 hebben wel enige regelmaat, en worden in een latere les onderverdeeld in 5 subgroepen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Onbepaalde voornaamwoorden (2)

In deze les bekijken we het zelfstandig gebruik van de onbepaalde voornaamwoorden.

någon: någon = iemand, något = iets, någonting = iets: Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Bijwoorden (2)

In deze les een overzicht van een aantal veelvoorkomende bijwoorden die niet zijn afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord. Allereerst een groep bijwoorden die iets zegt over hoe vaak iets gebeurt:

Bijwoorden van frequentie
Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands
aldrignooitoftastmeestalsällanzelden
alltidaltijdoftavaakiblandsoms

Vervolgens een groep bijwoorden die iets zegt over wanneer iets gaat gebeuren of is gebeurd:

Bijwoorden van tijd
Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands
snartspoedigstraxdirect, dadelijk, zoi förrgåreergisteren
nunujustzojuist, zoneti morgonmorgen
nyligenonlangsidagvandaagi övermorgonovermorgen
igårgisteren

Er zijn ook bijwoorden die een mate van waarschijnlijkheid aangeven:

Bijwoorden waarschijnlijkheid
Zweeds Nederlands Zweeds Nederlands
kanskemisschiennogwel, vast wel
välwel, tochsäkertzeker

Hierbij geldt dat bij kanske de kans ongeveer 50/50 is, terwijl bij väl en nog de waarschijnlijkheid iets groter is (ca. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Ju / jo / ja

Ju is een bijwoord dat vaak vertaald kan woorden met ‘immers’ of ‘toch’. Het blijft echter soms ook onvertaald in zinnen die van zichzelf al een vanzelfsprekendheid uitdrukken: Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.