Lesexpres Russisch
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Russisch | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 7

groep 1B: werkwoorden op -авать, -овать en -евать

Allereerst werkwoorden op -авать. Deze gaan in het algemeen volgens het reguliere patroon van de Е-vervoeging. Met twee opmerkingen:
  • De stam maak je anders, namelijk door -вать er af te halen
  • De tweede persoon et cetera krijgen een uitgang beginnend met een -ё

Neem als voorbeeld давать "geven". De vervoeging is:

Vervoeging groep 1B, Е-vervoeging bij -авать
pers.vnw.stam+ uitgangresultaat
яда+ ю= я даюik geef
тыда+ ёшь= ты даёшьjij geeft
он, она, онода+ ёт= он, она, оно даётhij, zij, het geeft
мыда+ ём= мы даёмwij geven
выда+ ёте= вы даётеjullie geven
онида+ ют= они даютzij geven

Dan de werkwoorden op -овать en -евать. Bij deze werkwoorden maak je de stam door eerst -овать en -евать er af te halen en er vervolgens een -у of -ю aan vast te plakken, afhankelijk van de laatste letter van de stam. De stam eindigt dus op -у of -ю! De vervoeging is verder regulier. Neem als voorbeeld голосовать "stemmen". De vervoeging is:

Vervoeging groep 1B, Е-vervoeging bij -овать en -евать
pers.vnw.stam+ uitgangresultaat
яголосу+ ю= я голосуюik stem
тыголосу+ ешь= ты голосуешьjij stemt
он, она, оноголосу+ ет= он, она, оно голосуетhij, zij, het stemt
мыголосу+ ем= мы голосуемwij stemmen
выголосу+ ете= вы голосуетеjullie stemmen
ониголосу+ ют= они голосуютzij stemmen

groep 1C: overig у, ёшь

vorming van de stam

Veel werkwoorden uit deze groep eindigen op -ать en -уть. Om bij deze werkwoorden de stam te maken, haal je -ать en -уть af van het hele werkwoord. Ook zijn er veel werkwoorden met een stam die niet direct is af te leiden van het hele werkwoord.

kenmerken van de vervoeging

  • Eerste persoon enkelvoud krijgt -у of -ю
  • Derde persoon meervoud krijgt -ут of -ют
  • Overig wordt vervoegd met -ёшь, -ёт, et cetera

details

Hieronder wordt een en ander uitgelegd aan de hand van het werkwoord ждать (wachten). De stam van dit werkwoord is жд. Dit wetende, kun je de vervoeging maken:

Vervoeging 1C: afwijkende stam met uitgangen у, ёшь
pers.vnw.stam+ uitgangresultaat
яжд+ ю of у= я ждуik wacht
тыжд+ ёшь= ты ждёшьjij wacht
он, она, оножд+ ёт= он, она, оно ждётhij, zij, het wacht
мыжд+ ём= мы ждёмwij wachten
выжд+ ёте= вы ждётеjullie wachten
онижд+ ют of ут= они ждутzij wachten

Bij de ik-vorm is er weer de keuze tussen -ю en -у, en bij de zij-vorm een vergelijkbare keuze tussen -ют en -ут. Bij deze keuze geldt:
  • Kies -ю en -ют als de stam eindigt op een klinker of zachte medeklinker
  • Kies –у, -ут als de stam eindigt op een andere medeklinker

Locatief vervolg

bijvoeglijk naamwoord

Als voor een zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord staat, wordt dat ook verbogen volgens de regels van de locatief. Bepaal eerst in welke groep het bijvoeglijk naamwoord thuishoort (zie onder). Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.