Lesexpres Russisch
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Russisch | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 2

Mooi zo, je hebt de weg naar les 2 gevonden. In deze les gaan we je zo snel mogelijk leren om een eenvoudige zin in het Russisch te formuleren. Dat gaat al snel, want voor een eenvoudige zin heb je een persoonlijk voornaamwoord en een zelfstandig naamwoord nodig. Beide leggen we hieronder uit.

Persoonlijk voornaamwoord

De woorden "ik", "jij", "hij", "zij", "het", "jullie", "U" et cetera., zijn persoonlijke voornaamwoorden. Hieronder zie je ze in een overzicht. Je ziet de Russische variant en daarnaast de Nederlandse vertaling. Als je in Rusland iemand met 'U' aanspreekt, dan gebruik je de 'jullie' vorm (2e persoon meervoud dus).

Persoonlijk voornaamwoord
persoonenkelvoud meervoud
1e persoonяik мыwij
2e persoonтыjij выjullie
3e persoonон, она, оноhij, zij, het ониzij (meervoud)

Zelfstandig naamwoord

Met zelfstandige naamwoorden duid je dingen aan: een "huis", een "fiets", een "auto", enzovoort. Elk zelfstandig naamwoord in het Russisch is dan wel mannelijk, dan wel vrouwelijk, dan wel onzijdig. Soms ligt het erg voor de hand: мальчик (jongen) is mannelijk en девочка (meisje) is vrouwelijk. Maar ook voor elk levenloos ding moet je weten of het mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is: стол (tafel) is mannelijk, книга (boek) is vrouwelijk, окно (raam) is onzijdig. Met onderstaande regel kun je meestal wel bepalen hoe het zit:
  • Als het geslacht duidelijk van het zelfstandig naamwoord is af te leiden, neem je dat over: мальчик (jongen) is mannelijk en девочка (meisje) is vrouwelijk.
  • Als dat niet het geval is:
    • mannelijk als eindigend op een harde medeklinker
    • onzijdig als eindigend op о, е of мя
    • vrouwelijk als eindigend op а, я of eindigend op zachte medeklinker

Onze eerste zinnen

Met deze informatie kunnen we meteen al onze eerste zinnen in het Russisch maken! Dit zijn zinnen als "Ik ben student.", "Zij is moeder.", et cetera. Wat namelijk helpt, is dat het Russisch in het algemeen geen lidwoorden (de, het en een) gebruikt en dat in deze zinnen ook geen werkwoord nodig is. De zin bestaat simpelweg uit een persoonlijk voornaamwoord (zojuist geleerd) en een zelfstandig naamwoord (zojuist geleerd). Hier zijn onze eerste zinnen:

Bijvoeglijk naamwoord (inleiding)

Bijvoeglijke naamwoorden zijn woorden die iets zeggen over een zelfstandig naamwoord. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat een boek "groot", "klein", "mooi", "saai" of "interessant" is. Je kunt dus kortweg zeggen: "Het boek is groot." In deze zin is "groot" het bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord kan ook voor een zelfstandig naamwoord staan "Het grote boek lag op tafel".

In woordenboeken en dus ook in de woordenlijsten bij deze cursus, herken je Russische bijvoeglijke naamwoorden aan de uitgang -ый of -ий. Een kleine groep heeft de uitgang -ой. Dit noemen we even de 'basisvorm'.

Elk bijvoeglijk naamwoord kent naast de basisvorm uit het woordenboek, een aantal verschillende vormen. Telkens past het woord zich aan, aan het geslacht (man, vrouw, onzijdig) van het onderdeel van de zin waar het iets over zegt. Neem het bijvoeglijk naamwoord старый (oud). Haal eerst de -ый uitgang er af, in dit geval hou je dus стар over, en verbuig dit als volgt, afhankelijk van het geslacht van het woord waar het iets over zegt:

Verbuiging bijvoeglijk naamwoord op -ый
geslachtstamverbuigingvoorbeeld
mannelijkстар+ ый= старыйстарый домhet oude huis
vrouwelijkстар+ ая= стараястарая книгаhet oude boek
onzijdigстар+ ое= староестарое виноde oude wijn

Op deze manier kun je allerlei combinaties maken met zelfstandige naamwoorden. In onderstaande voorbeelden hebben we de basisvormen старый (oud), новый (nieuw) en красивый (mooi) gebruikt. Pas dus telkens de hierboven beschreven regels toe om het woord te verbuigen:

Zinnen met Это

In deze les ook even aandacht voor het woordje Это, waarmee je ook al snel heel eenvoudige zinnen kunt maken. Het woordje betekent "Dit is ...". Hiermee kun je eenvoudige zinnen maken:

Een eenvoudige dialoog

Hieronder een klein gesprekje in het Russisch, met daarbij de vertaling en transliteratie. Er zijn natuurlijk nog veel woorden die je nog niet snapt, maar dat komt later!

dialoog transliteratie (uitspraak) vertaling
Анна: Добрый день!
Пётр: Привет!
Анна: Меня зовут Анна.
Анна: Как тебя зовут?
Пётр: Меня зовут Пётр.
Анна: Как дела, Пётр?
Пётр: Спасибо, прекрасно.
Пётр: А у тебя?
Анна: Спасибо, прекрасно.
Пётр: Пока!
Анна: Пока!
Anna: Dobrij denj!
Pjotr: Priwet!
Anna: Menja zowoet Anna.
Anna: Kak tebja zowoet?
Pjotr: Menja zowoet Pjotr.
Anna: Kak dela, Pjotr?
Pjotr: Spasibo, prekrasno.
Pjotr: A oe tebja?
Anna: Spasibo, prekrasno.
Pjotr: Poka!
Anna: Poka!
Anna: Goedemorgen!
Peter: Hoi!
Anna: Ik heet Anna.
Anna: Hoe heet jij?
Peter: Ik heet Peter.
Anna: Hoe gaat het met je, Peter?
Peter: Goed, dank je.
Peter: En met jou?
Anna: Goed, dank je.
Peter: Tot ziens!
Anna: Tot ziens!

Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.