Lesexpres Portugees
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Portugees | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Lição 2

Persoonlijke voornaamwoorden

Mooi zo, je hebt de weg naar les 2 gevonden. Nu gaan we pas echt los. Na deze les zul je al in staat zijn heel simpele zinnen te maken in het Portugees. Zinnen met een persoonlijk voornaamwoord, een werkwoord en een bijvoeglijk naamwoord er in.

Laten we beginnen met de persoonlijke voornaamwoorden. Dit zijn in het Nederlands woorden als 'ik', 'jij', 'hij', 'zij', et cetera. Onderstaand zie je de Portugese vertaling:

Persoonlijk voornaamwoord
ikeu
jijtu
U (enkelvoud)você
hij, zijele, ela
wijnós
jullie, U (meervoud)vocês
zijeles, elas

Enkele opmerkingen hierover:
  • Er is een vorm voor 'hij' en 'zij', er is geen vorm voor 'het' zoals in het Nederlands
  • eles gebruik je voor een groep mannen, elas voor een groep vrouwen. Als de groep gemixed is, dan gebruik je eles
  • In Brazilië wordt de informele vorm tu niet gebruikt, in plaats daarvan: você
  • Voor U (enkelvoud) worden de termen o senhor (mannelijk) en a senhora (vrouwelijk) gebruikt.
  • vocês wordt niet veel gebruikt. In Portugal als een iets minder formeel 'U' en in Brazilië als 'jij'

Het werkwoord zijn: Ser

We beginnen met een vertaling van het werkwoord 'zijn', en wel de vertaling ser. We zullen straks zien dat er nog meer vertalingen voor het werkwoord zijn, maar we beginnen simpel. De vervoeging van ser is als volgt:

het werkwoord Ser
ik beneu sou
jij benttu és
hij, zij is, U bentele, ela, você é
wij zijnnós somos
jullie zijn, U bentvocês são
zij zijneles, elas são

Voorbeelden:

Enkele bijvoeglijke naamwoorden

In deze les een korte uitleg over bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoeglijke naamwoorden gebruik je om een bepaalde eigenschap van een persoon of ding aan te geven. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat iets 'groot', 'klein', 'rood', 'geel', 'jong' of 'oud' is. Deze woorden noemen we bijvoeglijke naamwoorden.

In het Portugees maakt het uit of je bijvoeglijke naamwoorden gebruikt voor vrouwelijke of mannelijke dingen en of het om enkelvoud of meervoud gaat.

voorbeeld Nederlandsbetreftdusvertaling Portugees
Hij is jong.mannelijk, enkelvoudnovoEle é novo.
Zij is jong.vrouwelijk, enkelvoudnovaEla é nova.
Zij zijn jong.mannelijk, meervoudnovosEles são novos.
Zij zijn jong.vrouwelijk, meervoudnovasElas são novas.


In de woordenschat zullen we telkens het mannelijk enkelvoud noemen. Aan de hand van bovenstaand voorbeeld kun je dan telkens het vrouwelijk enkelvoud, het mannelijk meervoud en het vrouwelijk meervoud afleiden.

Bijvoeglijke naamwoorden die eindigen op -e of -ista hebben in het algemeen een andere vervoeging. Bij enkelvoud mannelijk én vrouwelijk kent het dezelfde vorm, bij het meervoud komt er een -s achter.

voorbeeld Nederlandsbetreftdusvertaling Portugees
Hij is intelligent.mannelijk, enkelvoudinteligenteEle é inteligente.
Zij is intelligent.vrouwelijk, enkelvoudinteligenteEla é inteligente.
Zij zijn intelligent.mannelijk, meervoudinteligentesEles são inteligentes.
Zij zijn intelligent.vrouwelijk, meervoudinteligentesElas são inteligentes.Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.