Lesexpres Pools
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Pools | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 4

Inleiding naamvallen

Een belangrijk kenmerk van de Poolse grammatica is een uitgebreid systeem van zeven naamvallen. Dit houdt in, dat woorden een ander achtervoegsel krijgen afhankelijk van de rol die ze in een zin spelen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

De locatief: basisregels

Laten we het voorbeeld van het begin van deze les nog even aanhalen. In de zin Szkoła jest stara. (De school is oud.) is szkoła onderwerp en dus in de nominatief. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Algemene regels bij verbuigen

harde en zachte medeklinkers en verzachten

Het Pools heeft een systeem van harde en zachte medeklinkers. De meeste harde medeklinkers hebben een zachte tegenhanger. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

De locatief: bijzonderheden

De basisregels van de locatief gaan op voor het overgrote deel van woorden die zich 'normaal gedragen'. Voor de volledigheid noemen we een aantal woordgroepen die zich op een andere manier gedragen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

De voorzetsels van de locatief

De locatief komt alleen maar voor in combinatie met een aantal voorzetsels. Hieronder zie je deze vier voorzetsels:
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.