Lesexpres Pools
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Pools | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Les 11

Meer over de accusatief

In deze les staan we iets uitgebreider stil bij het gebruik van de accusatief. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Bepaalde uitdrukkingen met een werkwoord + voortzetsel

Een aantal werkwoorden + het voorzetsel na, w of za dwingt altijd de de accusatief af. Dit houdt in dat het zinsdeel dat er direct achter komt altijd in de accusatief staat. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Voorzetsels w en na + accusatief

De voorzetsels w en na ken je van de locatief. Als je in of op een bepaalde locatie bent, dan gebruik je w of na + locatief. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Zelfstandig gebruikte bijvoeglijk naamwoorden

Sommige zelfstandige naamwoorden worden verbogen als een bijvoeglijk naamwoord. Te denken valt hierbij aan bepaalde beroepen (ksińôgowy = een accountant) en groepen mensen (bezrobotni = werkelozen). Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.