Lesexpres Italiaans
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Italiaans | Forum | Chat | Bijles | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 2: Buongiorno signore

Dialogo

Nu je toch de uitspraak van het Italiaans hebt geleerd in les 1, is het wellicht een idee om onderstaande conversatie hardop te lezen, of nog leuker, de conversatie te voeren samen met je vriendje of vriendinnetje. Plezier voor twee! Op de woordenschatpagina (knop Oefeningen, linksboven in het scherm) leer je de woorden die horen bij deze conversatie.

Signora: Buongiorno signore.
Signore: Buongiorno signora, come sta?
Signora: Bene, grazie e Lei?
Signore: Benissimo!
Signora: Lei va in vacanza?
Signore: Sì, vado in Sicilia con Francesca
Signora: Come ci andate? Con il treno?
Signore: No, andiamo con l'aereo. Non abbiamo molto tempo e gli aerei vanno veloci. Abbiamo solo dieci giorni di vacanza.
Signora: Ha ragione di andare con l'aereo. Io e Dino abbiamo quattro settimane di vacanza. Andiamo con la macchina in Toscana.
Signore: Che bello! Buona vacanza!
Signora: Grazie, altrettanto e buon viaggio.

Het zelfstandig naamwoord

Een zelfstandig naamwoord is de naam van een ding, persoon, gevoel, begrip, et cetera. Meestal staat er een lidwoord (de, het, een..) voor, of je kunt die ervoor denken. Er zijn twee soorten zelfstandige naamwoorden:
 • De 'gewone' zelfstandige naamwoorden (soortnamen) - Je kunt 'gewone' zelfstandige naamwoorden herkennen doordat a) ze een enkelvoud en een meervoud hebben (boom, bomen), b) je er een verkleinwoord van kunt maken (huis, huisje) en c) je er de, het of een voor kunt zetten (auto, de auto).
 • De eigennamen - Eigennamen zijn ook zelfstandige naamwoorden. Het zijn de eigennamen van mensen, dieren en dingen. Je kunt ze herkennen doordat a) eigennamen altijd met een hoofdletter geschreven worden en b) je eigennamen kunt vervangen door 'gewone' zelfstandige naamwoorden.
In de volgende voorbeelden zijn de zelfstandige naamwoorden vet gedrukt: "Jan heeft twee maanden aan zijn proefschrift gewerkt." en "Mevrouw Jansen doet haar boodschappen altijd bij de Hema".

Hele werkwoorden (of infinitieven) kunnen ook voorkomen als zelfstandige naamwoorden. Neem bijvoorbeeld: "Hardlopen is goed voor de gezondheid","Koken is een leuke bezigheid" en "fotograferen is een leuke hobby".

Het Italiaans kent mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. De meeste mannelijke zelfstandige naamwoorden eindigen in het enkelvoud op een -o en in het meervoud op een -i. De meeste vrouwelijke zelfstandige naamwoorden eindigen in het enkelvoud op -a en in het meervoud op een -e. Zelfstandige naamwoorden eindigend op -o of -a behoren tot GROEP 1.

GROEP 1EnkelvoudMeervoud
Mannelijkquadernoquaderni
Vrouwelijksorellasorelle

Er is ook een groep mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -e en in het meervoud eindigen op -i. Zelfstandige naamwoorden eindigend op -e behoren tot GROEP 2.

GROEP 2EnkelvoudMeervoud
Mannelijkgiornalegiornali
Vrouwelijklezionelezioni

Bepaalde en onbepaalde lidwoorden

In het Nederlands zijn er drie lidwoorden: 'de', 'het' en 'een'. Het lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord en duidt de bepaaldheid hiervan aan. Een bepaald lidwoord duidt aan, dat een bepaald iets wordt bedoeld. Als het gaat over een stoel, dan wordt met 'de' stoel niet zomaar een willekeurige stoel bedoeld, maar een bepaalde stoel. Hetzelfde geldt voor 'het' paard, 'de' school, 'de' kinderen en 'het' boek. Met het onbepaalde lidwoord 'een' wordt aangeduid dat men bijvoorbeeld niet over een bepaalde stoel spreekt, maar over een willekeurige, onbepaalde stoel.

Het bepaalde lidwoord
Hoe het mannelijk bepaalde lidwoord wordt vertaald in het Italiaans hangt af van de eerste letter van het zelfstandig naamwoord dat volgt. In het geval het zelfstandig naamwoord begint met een s + medeklinker of z, is het bepaald lidwoord bij enkelvoud lo en bij meervoud gli. In het geval het zelfstandig naamwoord begint met een medeklinker anders dan z of s + medeklinker, is het bepaald lidwoord bij enkelvoud il en bij meervoud i. Tenslotte, in het geval het zelfstandig naamwoord begint met een klinker, dan is het bepaald lidwoord in enkelvoud l' en in het meervoud gli.

Bepaald lidwoord, mannelijk
EnkelvoudMeervoud
illibro
gatto
cane
ilibri
gatti
cani
lozaino
spagnolo
studente
glizaini
spagnoli
studenti
l'ufficio
esame
orologio
gliuffici
esami
orologi

Wat betreft het vrouwelijk bepaald lidwoord geldt het volgende. Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden enkelvoud die met een medeklinker beginnen, krijgen het bepaald lidwoord la. Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden enkelvoud die met een klinker beginnen, krijgen l'. De vrouwelijke zelfstandige naamwoorden meervoud krijgen le, ongeacht of deze met een klinker of medeklinker beginnen.

Bepaald lidwoord, vrouwelijk
EnkelvoudMeervoud
lastudentessa
ragazza
chiave
lestudentesse
ragazze
chiavi
l'ora
idea
opera
leore
idee
opere


Het onbepaald lidwoord
Voor mannelijke zelfstandige naamwoorden die met een s + medeklinker of een z beginnen, staat uno, zoals in uno straniero (een vreemdeling) en uno zio (een oom). Voor de andere mannelijke zelfstandige naamwoorden staat un, zoals in un treno (een trein) en un aereo (een vliegtuig).

Voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden die met een medeklinker beginnen, staat una, zoals in una macchina (een auto) en una signora (een mevrouw). Voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden die met een klinker beginnen staat un', zoals in un'ora (een uur) of un'isola (een eiland).

Persoonlijke voornaamwoorden

Het Italiaans kent de volgende persoonlijke voornaamwoorden. De persoonlijke voornaamwoorden die als onderwerp dienen, worden in het Italiaans normaal gesproken niet gebruikt. Aan de verschillende werkwoordsvormen is namelijk op te maken in welke persoon het onderwerp staat.

typeIt.Ned.
eerste persoon enkelvoudioik
tweede persoon enkelvoudtujij
derde persoon enkelvoudLei/lei/luiU/zij/hij
eerste persoon meervoudnoiwij
tweede persoon meervoudvoijullie
derde persoon meervoudlorozij


De persoonlijke voornaamwoorden worden alleen gebruikt als men ze wil benadrukken of als door de weglating van het persoonlijk voornaamwoord misverstanden kunnen ontstaan. Voorbeelden: Io sono olandese, ma lui è italiano (Ik ben Nederlandse, maar hij is Italiaan), Noi andiamo con la macchina. Voi andate con il treno (Wij gaan met de auto. Jullie gaan met de trein).

Werkwoorden

Het Italiaans kent drie verschillende types voor de vervoeging (la coniugazione) van de regelmatige werkwoorden. Deze vervoegingen worden in de volgende lessen behandeld:

-are-ere-ire-ire (+isc)
Parlare
(praten)
Credere
(geloven)
Partire
(vertrekken)
Capire
(begrijpen)
1e pers. enkv.Parl-oCred-oPart-oCap-isc-o
2e pers. enkv.Parl-iCred-iPart-iCap-isc-i
3e pers. enkv.Parl-aCred-ePart-eCap-isc-e
1e pers. meerv.Parl-iamoCred-iamoPart-iamoCap-iamo
2e pers. meerv.Parl-ateCred-etePart-iteCap-ite
3e pers. meerv.Parl-anoCred-onoPart-onoCap-isc-ono

Bovenstaande geldt voor regelmatige werkwoorden. Deze zullen in de vervolglessen nog uitgebreid aan bod komen. In de oefentekst bovenaan deze bladzijde worden met name de onregelmatige werkwoorden avere (hebben) en andare (gaan) besproken. Bij deze les zijn oefeningen opgenomen om de vervoeging van deze onregelmatige werkwoorden uit je hoofd te leren

AVEREANDARE
hovado
haivai
hava
abbiamoandiamo
aveteandate
hannovanno

Overzicht lessen

Onderstaand zie je wat je allemaal nog kunt leren in het vervolg van deze cursus.
 • Les 1 - alfabet en uitspraak
 • Les 2 - zelfstandig naamwoord, persoonlijk voornaamwoord en de presente
 • Les 3 - het werkwoord essere, bijvoeglijke naamwoorden, werkwoord chiamarsi, tellen
 • Les 4 - onvoltooid tegenwoordige tijd, klokkijken
 • Les 5 - vervoeging werkwoorden, voorzetsels
 • Les 6 - vervoeging werkwoorden
 • Les 7 - voltooid tegenwoordige tijd passato prossimo
 • Les 8 - herhaling

 • Les 9 - rangtelwoorden, hoeveelheden
 • Les 10 - trappen van vergelijking, samentrekking voorzetsel + lidwoord
 • Les 11 - beklemtoonde persoonlijke voornaamwoorden, delend lidwoord
 • Les 12 - aanwijzende voornaamwoorden, de passato remoto
 • Les 13 - onbeklemtoonde persoonlijke voornaamwoorden, passato remoto vervolg
 • Les 14 - vraagwoorden, gebiedende wijs imperativo
 • Les 15 - bezittelijke voornaamwoorden, de imperfetto
 • Les 16 - herhaling

 • Les 17 - betrekkelijke voornaamwoorden, toekomende tijd futuro semplice, samentrekking persoonlijk voornaamwoord.
 • Les 18 - het bijwoord, onbepaalde voornaamwoorden
 • Les 19 - modale werkwoorden, infinitief
 • Les 20 - de congiuntivo
 • Les 21 - dubbele ontkenning, trapassato prossimo/remoto
 • Les 22 - de condizionale
 • Les 23 - voegwoorden en samengestelde zinnen
 • Les 24 - herhaling


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.