Lesexpres Frans
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Frans | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 2

Zelfstandig naamwoord
le substantif

Een zelfstandig naamwoord is de naam van een ding, persoon, gevoel, begrip, et cetera. Meestal staat er een lidwoord (de, het, een..) voor, of je kunt die ervoor denken: een boom, een huis, een fiets, et cetera. Ze vormen de basis van elke taal.

Het Frans kent mannelijke en vrouwelijke zelfstandig naamwoorden. Of een woord mannelijk of vrouwelijk is, is vaak een kwestie van uit je hoofd leren. Wat voorbeelden: livre "boek" = mannelijk, maison "huis" = vrouwelijk. In bepaalde gevallen kun je van een mannelijk woord een vrouwelijk woord maken, door er een -e achter te plakken: Français is een Fransman, Française is een Française. Zelfstandige naamwoorden die mannelijk zijn en op -e eindigen, houden deze -e bij de vrouwelijke vorm. Dit geldt bijv. voor journaliste (m/v) en nog een aantal andere woorden die je in de oefeningen zult tegenkomen.

Er zijn zelfstandige naamwoorden die zowel in de mannelijke als vrouwelijk vorm hetzelfde worden geschreven. Een professeur kan zowel een "leraar", als een "lerares" betekenen. En er zijn woorden die een identieke mannelijke als vrouwelijke vorm hebben, met een verschillende betekenis. Een bekend voorbeeld is tour. De mannelijke vorm betekent "ronde", als in le tour de france "de ronde van frankrijk" maar de vrouwelijke vorm betekent "toren", als in la tour Eiffel "de Eiffeltoren".

Het lidwoord
l'article

In het Nederlands kennen we de lidwoorden "de", "het" en "een". We noemen "de" en "het" bepaalde lidwoorden en "een" noemen we een onbepaald lidwoord. Lidwoorden gebruiken in combinatie met zelfstandige naamwoorden: "de tafel", "een tafel", "het huis", "een huis", et cetera. Het onderscheid bepaald en onbepaald lidwoord bestaat ook in het Frans.

Het Frans kent de bepaalde lidwoorden le (mannelijk) en la (vrouwelijk). Voor een mannelijk woord komt het lidwoord le, zoals bij le livre "het boek" en voor een vrouwelijk woord komt la, zoals bij la maison "het huis".

Voor een woord dat met een klinker of met een stomme 'h' begint (een 'h' die zich als klinker gedraagt) komt niet le of la te staan, maar l', dit ongeacht of het een mannelijk of vrouwelijk woord is. We spreken dus van l'argent "het geld" of l'hôtel "het hotel".

In het Frans is het, in tegenstelling tot het Nederlands, gebruikelijk om voor zelfstandige naamwoorden die landen en gebieden aanduiden een lidwoord te zetten: "Frankrijk" is La France en "Canada" is Le Canada. Hierbij geldt de regel: landen die eindigen op een -e zijn vrouwelijk en alle overige zijn mannelijk behalve le Mexique, le Mozambique, le Cambodge en le Zaïre. Meervoud komt ook voor: Les Pays-Bas ("Nederland", of letterlijk: "De lage landen").

Tot zover de bepaalde lidwoorden. Nu het onbepaalde lidwoord "een". Dit vertaal je in het Frans door un of une. Het lidwoord un komt voor mannelijke woorden te staan, en une voor vrouwelijke woorden: un livre "een boek" en une maison "een huis".

Indeling lessen

En wat kun je hier nu allemaal leren? Nou, we hebben in totaal 26 lessen samengesteld, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen. Elke les heeft 60 woordjes aan woordenschat en uitgebreide oefeningen om het geleerde eigen te maken:
 • Les 3 - meervoud, voorzetsel de, à
 • Les 4 - delend lidwoord, persoonlijk voornaamwoord, être (zijn)
 • Les 5 - tegenwoordige tijd
 • Les 6 - tellen
 • Les 7 - bijvoeglijk naamwoord
 • Les 8 - herhaling

 • Les 9 - woordvolgorde
 • Les 10 - de werkwoorden faire, aller, devoir, pouvoir, vouloir en savoir
 • Les 11 - de klok, dagen, maanden, de datum
 • Les 12 - beklemtoond persoonlijk voornaamwoord, onregelmatige werkwoorden
 • Les 13 - wederkerend werkwoord, enkele onregelmatige werkwoorden
 • Les 14 - pers.vnw. als lijdend voorwerp, enkele onregelmatige werkwoorden
 • Les 15 - pers.vnw. als meewerkend voorwerp
 • Les 16 - herhaling

 • Les 17 - woorden en en y, enkele ondergelmatige werkwoorden
 • Les 18 - bezittelijk voornaamwoord
 • Les 19 - voltooid tegenwoordige tijd
 • Les 20 - aanwijzend voornaamwoord
 • Les 21 - onvoltooid verleden tijd
 • Les 22 - toekomende tijd
 • Les 23 - vragend voornaamwoord, bijwoord
 • Les 24 - herhaling

 • Les 25 - gebiedende wijs, vergelijken
 • Les 26 - onbepaald voornaamwoord

Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.