Lesexpres Engels
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Engels | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Lesson 2

Persoonlijke voornaamwoorden - personal pronouns

Persoonlijke voornaamwoorden zijn woorden waarmee je kort personen kunt aanduiden. In het Nederlands zijn dit de woorden als 'ik', 'jij', 'het', 'wij', 'jullie' et cetera. Je kunt hierbij onderscheid maken in enkelvoud ('ik', 'jij', ...) en meervoud ('wij', 'jullie'). Verder is er een onderscheid tussen de 1e, 2e en 3e persoon. De 1e persoon ben jezelf (ik), de 2e persoon is de persoon waar je tegen praat (jij) en de 3e persoon is de persoon waarover je praat (hij). In het Engels worden deze woorden als volgt vertaald:

1e p.evIik
2e p.evyoujij, U
3e p.evhe, she, ithij, zij, het
1e p.mvwewij
2e p.mvyoujullie
3e p.mvtheyzij

Hierbij valt het volgende op:
  • I betekent 'ik' en schrijf je altijd met een hoofdletter, ook halverwege de zin
  • Bij you kun je geen onderscheid tussen enkelvoud en meervoud maken, dat zal uit de rest van de zin moeten blijken
  • Er is geen beleeftijdsvorm 'U' zoals wij die kennen. Zowel 'jij' als 'U' wordt vertaald met you
  • Bij dieren zeggen wij in het algemeen 'hij' of 'zij', in het Engels altijd it

Het werkwoord to be (zijn)

Om simpele zinnen te maken heb je een werkwoord nodig. Het belangrijkste werkwoord in elke taal is het werkwoord 'zijn'. In het Engels noem je dit het werkwoord to be. Het is namelijk gebruikelijk om, als je spreekt over een werkwoord, er altijd to voor te zetten. Het werkwoord to be is een onregelmatig werkwoord, wat inhoudt dat er geen regels zijn om het te vervoegen, en je dus alle vervoegingen die horen bij het werkwoord uit je hoofd moet leren.

Een werkwoord in een zin staat altijd in een bepaalde tijd. In de zin 'Ik ben thuis' staat het werkwoord in de tegenwoordige tijd. In de zin 'Ik was thuis' staat het werkwoord in de verleden tijd. In het Engels is er een aantal verschillende tijden waarin een werkwoord kan staan. We beginnen met de meest eenvoudige, de Present simple of te wel, de tegenwoordige tijd. Hieronder zie je de vervoeging van het werkwoord to be om de Present simple.

vervoeginguitgebreide vormverkorte vormvertaling
1e p.evI amI'mik ben
2e p.evyou areyou'rejij, U bent
3e p.evhe, she, it ishe's, she's, it'shij, zij, het is
1e p.mvwe arewe'rewij zijn
2e p.mvyou areyou'rejullie zijn
3e p.mvthey arethey'rezij zijn

Zoals je kunt zien, is er een uitgebreide vorm en een verkorte vorm. De uitgebreide vorm is wat formeler en zul je vaker in schrijftaal tegenkomen. De verkorte vorm is zeer gangbaar in gesproken Engels. In deze cursus richten we ons vooral op lezen en schrijven en zul je dus vrijwel altijd de uitgebreide vorm tegenkomen.

lidwoord article en zelfstandig naamwoord noun

Een zelfstandig naamwoord (noun) is een woord waarmee je een object (een persoon of plaats) kunt benoemen. De Nederlandse woorden 'huis', 'fiets', 'piloot', et cetera zijn voorbeelden van zelfstandige naamwoorden. Je herkent ze, doordat je er het woordje 'een' voor kunt zetten of kunt denken: 'een huis', 'een fiets', 'een piloot', et cetera. Dit woordje 'een' noem je een onbepaald lidwoord, of in het Engels een indefinite article.

In het Engels vertaal je het lidwoord 'een' met a of an. Of je het vertaalt met a of an hangt af van de klank waarmee het zelfstandig naamwoord begint. Als het zelfstandig naamwoord begint met een klinkerklank dan gebruik je an. Als het woord begint met een medeklinkerklank, dan gebruik je a. Let op: ga dus af op de gesproken klanken en niet per se de schrijfwijze. Dus, voor de hand ligt: En minder voor de hand ligt, let vooral op de klank: Daarnaast is er het bepaald lidwoord. In het Nederlands zijn dit de woorden 'de' en 'het' die je voor een zelfstandig naamwoord plaatst. In het Engels noem je dit een definite article. Zowel 'de' als 'het' worden altijd met the vertaald. Let op! Als je the voor een zelfstandig naamwoord zet dat begint met een klinkerklank, dan spreek je het uit als 'thie', als het voor een medeklinkerklank staat, dan als 'thuh'.

Uitspraak van medeklinkers - consonant pronunciation

Enkelvoudige medeklinkers
b Als in het Nederlands. bread (brood)
c Voor een 'u', 'o' of 'a' uitgesproken als een 'k': cat (kat)
Anders uitgesproken als een 's': city (stad)
d Als in het Nederlands, maar, aan het eind van een woord geen harde 't' van maken zoals in het Nederlands: dream (droom), bed (bed)
f Als in het Nederlands: free (vrij), beef (rundvlees)
g Afhankelijk van de situatie:
Als een 'g' in het franse 'garcon': grand (groot), goat (geit)
Als een 'dj' klank: gin (gin)
Als een 'zj' klank: beige (beige)
h Wordt nauwelijks uigesproken
j Als een 'dj' klank: jar (pot)
l Als in het Nederlands: laugh (lag)
m Als in het Nederlands: moon (maan)
n Als in het Nederlands: note (briefje)
p Als in het Nederlands: peel (pellen), pig (varken)
q Als de 'k' in 'kat': quiet (rustig)
r Wordt aan het einde van een woord weggelaten, tenzij de volgende klank een klinker is.
Dan wordt de r wel uitgesproken, als een 'gooise r': read (lezen)
s Als de 's' in 'sop': silk (zijde)
Als de 'sj' in 'sjaal': measure (maat)
Als de 'z' in 'jazz': rose (roos)
t Als de 't' in 'top': tea (thee)
Als de 'tsj' in 'fietsje': nature (natuur)
Als de 'sj' in 'sjaal': emotion (emotie)
v Als in het Nederlands: voice (stem)
w Als in het Nederlands: wet (nat)
y Als de 'j' van 'jacht': yacht (jacht)
z Als de 'z' in 'zeer': zoo (dierentuin)
Als een 'zj': seizure (breuk)

De th is een zeer bijzondere klank, die in het algemeen nogal wat moeite kost voor ons Nederlanders. Druk het puntje van je tong stevig tegen de onderkant van je boventanden en duwen en blazen! Als het niet lukt, maak er dan geen 's' van zoals veel mensen doen! Maak er dan op z'n minst een 'f' van, dan klinkt het nog een beetje Engels. Dus als het niet helemaal lukt:
  • think spreek je dan maar uit als 'fink', niet als 'sink'
  • thought spreek je dan maar uit als 'foht', niet als 'soht'
Samengestelde medeklinkers
chAls een 'tsj': chance (kans)
ghAls een 'f': laugh (lach)
dgAls een 'dj': judge (rechter)
llAls een 'l': small (klein)
ngAls een 'ng': long (lang)
nkAls een 'nk': drink (drankje)
phAls een 'f': phrase (zin)
ssAls eem 's': loss (verlies)
shAls een 'sj': shall (zullen)
thZie boven

Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.