Lesexpres Engels
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Engels | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Lesson 14

uitdrukken van bezit

In deze les gaan we het hebben over bezit. We vragen ons af, welke mechanismen de Engelse taal kent om aan te geven dat iemand iets bezet. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Bezit aanduiden met to have got

Een werkwoord dat we al eerder hebben beantwoord is het werkwoord to have got, waarbij got eventueel weggelaten mag worden. Je gebruikt dit werkwoord om in een zin aan te geven dat iemand een bepaald iets bezit. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Bezit aanduiden met 's

Als je, als onderdeel van een zin, bij een bepaald object wilt aangeven van wie het is, dan vervang je een eventueel lidwoord door de naam van de eigenaar + 's. Dit werkt als volgt:

The car is broke.John's car is broke.De auto van Jan is kapot.
I gave her flowers.I gave her Peter's flowers.Ik gaf haar de bloemen van Peter.
He lived in a house.He lived in mother's house.Hij woonde in het huis van Moeder.

Let op! Als het woord al eindigt op een -s, bijvoorbeeld omdat het in het meervoud staat, dan komt er alleen een ' achter. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

bezit aanduiden met het woordje of

Je kunt bezit ook aanduiden door het woordje of te gebruiken. Je gebruikt dit om aan te geven dat iets een bepaalde eigenschap bezit, dus niet zo zeer dat iets eigendom is. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Bezittelijke voornaamwoorden - Possessive pronouns

Als je wilt aangeven dat iets van mijn, van jouw, van hem, et cetera is, dan gebruik je een bezittelijk voornaamwoord. Je plaatst dat in het Nederlands dan als een soort bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord: 'mijn auto', 'jouw auto', et cetera. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.