Lesexpres Engels
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Engels | Forum | Chat | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Je ziet maar een gedeelte van deze les. Het is beter om eerst in te loggen. Als je nog geen profiel hebt, kun je je gratis aanmelden (zie 'gratis aanmelden' rechts hiernaast). Les 1 en 2 kun je wel geheel bekijken zonder dat je bent ingelogd. Bij die lessen kun je ook de woordenschat oefenen en grammatica oefeningen maken.

   

Lesson 11

Past simple

In deze les komt de Past simple aan de orde. Dit is een verleden tijd, die niet zomaar is te vergelijken met de Nederlandse voltooid of onvoltooid verleden tijd. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Past simple van to be en to have

Past simpleto be (zijn)to have (hebben)
1e p.evI wasI had
2e p.evyou wereyou had
3e p.evhe, she, it washe, she, it had
1e p.mvwe werewe had
2e p.mvyou wereyou had
3e p.mvthey werethey had

Past simple van regelmatige werkwoorden

Past simpleto work (werken)to drop (laten vallen)
1e p.evI workedI dropped
2e p.evyou workedyou dropped
3e p.evhe, she, it workedhe, she, it dropped
1e p.mvwe workedwe dropped
2e p.mvyou workedyou dropped
3e p.mvthey workedthey droppped

De Past simple wordt gevormd door -ed achter het werkwoord te plakken. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

Enkele veelgebruikte onregelmatige werkwoorden

Er zijn zeer veel werkwoorden die een onregelmatige Past simple hebben. Hieronder een lijstje met enkele veel voorkomende gevallen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...

de hulpwerkwoorden can, could, will, would, should en must

In bovenstaand rijtje is met de werkwoorden to can, could, to will, would en should, aangevuld met het werkwoord to must iets bijzonders aan de hand. Dit zijn zogenaamde hulpwerkwoorden die in combinatie met een hoofdwerkwoord in een zin kunnen voorkomen:

Voorbeeldhulpwerkwoordhoofdwerkwoordvertaling
We can deliver the goods.canto deliverWij kunnen de goederen leveren.
He could write a letter.couldto writeHij zou een brief kunnen schrijven.
I will come tomorrow.willto comeIk zal morgen komen.
I would like to thank you.wouldto likeIk zou je graag willen bedanken.
We should stop smoking.shouldto stopWe zouden moeten stoppen met roken.
We must continue our work.mustto continueWe moeten doorgaan met ons werk.


vragend maken

Een dergelijke zin met hulpwerkwoord en hoofdwerkwoord, wordt vragend gemaakt zonder daarbij een vorm van het werkwoord to do toe te voegen. Meer hierover lees je in de volledige versie van deze les ...
Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Doorzoek de pagina


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.