Lesexpres Spaans
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Spaans | Forum | Chat | Leden | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1: Welkom

Welkom

Welkom bij de online cursus Spaans! De cursus bestaat uit een aantal lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.


Even niet online?
Bestel het Lesexpres Spaans Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Spaans leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt 180 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 27,95. Bij bol.com bestel je het voor € 34,95. Klik op de foto van het boek voor een impressie van de inhoud.

De kosten van deze online cursus

Om de kosten hoef je het niet te laten. De eerste vijf lessen zijn sowieso gratis. Je kunt dus vrijblijvend kennismaken met de cursus en vind je het niks, dan zijn er geen verplichtingen. Mocht je daarna niet kunnen wachten om door te gaan, dan kun je voor € 1,25 per les een les inkopen met IDEAL, PAYPAL of door zelf op een andere manier geld over te maken. Je bepaalt zelf hoeveel lessen je inkoopt. Dat kan er 1 zijn, dat kunnen er ook 20 zijn. Heb je eenmaal lessen ingekocht, dan heb je altijd (zolang de website bestaat) toegang tot die les en de oefeningen die er bij horen.

Speciale karakters en het toetsenbord

In het Spaans komen de nodige speciale tekens en accenten op klinkers voor. Er zijn drie manieren om deze tekens en accenten te maken:
 • Bij voorkeur: Gebruik de knopjes voor de speciale tekens die we hebben aangebracht bij de oefeningen. Dit werkt eigelijk altijd goed
 • Als dat niet werkt: Gebruik de rechter ALT toets (soms ook ALT GR genoemd) in combinatie met de ?, !, n, i, e, a of o.
 • En als dat niet werkt: Zorg er voor dat op je PC je toetsenbord staat ingesteld op 'United States / International' (Ned: 'Verenigde Staten / Internationaal'). Meestal staat er onderin je scherm (taakbalk) een 'toetsenbord' ikoontje waar je op kunt klikken. Heb je dit zo ingesteld, dan maak je een accent door bijv. eerst een ' teken te tikken en daarna een klinker. Tik bijv. eerst een ' en daarna een i, als je de klinker í nodig hebt. Of eerst een ' en daarna een e om een é te maken.

De uitspraak

De uitspraak leer je op deze website door op de Spaanse woorden te klikken in de tekst. Dit werkt het beste met de Google Chrome browser (gratis browser van Google).

Spaans wordt in veel landen gesproken, die elk wel hun eigen dialect hebben. We beperken ons hier tot het Spaans dat in Spanje wordt gesproken. De spelling en de uitspraak zijn niet echt moeilijk. Elke klank komt overeen met een letter of een combinatie van letters. Als je de regels eenmaal weet, dan kan je ook woorden de je niet kent, goed uitspreken en opschrijven. Als je bovenaan dit scherm op de knop 'oefeningen' drukt zie je twee oefeningen die gaan over de uitspraak. Hieronder volgen alvast belangrijkste regels.

De uitspraak van het Spaans wijkt in de volgende gevallen af van het Nederlands:

Medeklinkers
 • De b en de v, worden hetzelfde uitgesproken; Aan het begin van een woord of na een m of n als een b. In alle andere gevallen als een w. Voorbeeld: ventana (raam), cabeza (hoofd)
 • De c kan op twee verschillende manieren worden uitgesproken: Voor een 'e' of 'i' als de th' in het Engelse thing. Voorbeeld: cerveza (bier), maar voor een 'a' , 'o' , 'u' of medeklinker als een k. Voorbeeld: casa (huis)
 • Bij een dubbele c, cc, wordt de eerste c uitgesproken als 'k', en de tweede c als de engelse 'th'. Bijvoorbeeld: la dirección (de richting)
 • De ch word uitgesproken als in het Engels, dus als tsj. Voorbeeld: hecho (gemaakt, gedaan)
 • De j wordt uitgesproken als een 'ch' (harde g klank). Voorbeeld: Juan (Jan)

 • De g wordt voor een 'e' of 'i' uitgesproken als de 'ch' (harde g klank). Voorbeeld: gente (mensen)
 • De g wordt, als hij niet voor 'e' of 'i' staat, uitgesproken als in het Engelse good. Voorbeeld: ganar (winnen, verdienen)
 • De combinatie gu wordt voor een 'e' of 'i' uitgesproken als de g in het Engelse good of het Franse garçon
 • De combinatie gu wordt als deze voor een andere klinker dan 'e' of 'i' staat, uitgesproken als de g in het Engelse good of het Franse garçon met een 'w' klank er achteraan
 • De g voor een 'ü' vormt een uitzondering op bovenstaande regel. Deze wordt als de g als in het Engelse good uitgesproken, met een 'w' er meteen achter. Komt alleen voor in combinaties güe en güi. Voorbeeld: desagüe (afwatering)

 • De lettercombinatie ll wordt uitgesproken als 'lj'. Voorbeeld: calle (straat)
 • De y wordt uitgesproken als de 'j', Voorbeeld: yo (ik) en soy (ik ben). De losse y (het Nederlandse woord 'en') spreek je uit als 'ie'.
 • De ñ wordt uitgesproken door tegelijkertijd een n en een j uit te spreken. Voorbeeld: mañana (morgen)
 • De combinatie rr wordt uitgesproken als een rollende 'r'. Voorbeeld: perro (hond)
 • De r wordt aan het begin van een woord uitgesproken als de rr hierboven. Anders zoals in het Nederlands.
 • De h wordt niet uitgesproken, net als in het Frans en Italiaans. Voorbeeld: hotel (hotel), prohibido (verboden)
 • De d wordt normaal gesproken uitgesproken als in het Nederlands. Aan het eind van het woord kan hij echter wegvallen.
 • De z wordt uitgesproken als de 'th' in het Engelse thing. Voorbeeld: zapatero (schoenmaker)

Klinkers
 • De u wordt uitgesproken als de 'oe'.
 • De i wordt uitgesproken als de 'ie'. Voorbeeld: ilimitado (onbegrensd)
 • De ie wordt uitgesproken als de 'ie-è'. Eerst een ie, en daarna een è dus, in één lettergreep. Voorbeeld: fiebre (koorts)
 • Klinkers worden nooit heel lang of heel kort uitgesproken, meer ertussenin.
 • Meerdere klinkers na elkaar worden kort na elkaar uitgesproken. Zo wordt au uitgesproken als 'aoe' en ui als 'oei'. Het worden geen nieuwe klanken zoals het Nederlandse 'au'.
 • Houd er rekening mee dat klinkers nooit wegvallen, zoals wel gebeurd in het Engels of het Frans.

Klemtoon

De ligging van de klemtoon is afhankelijk van de eindletter van een woord.
 • Eindigt een woord op een klinker, -n of -s, dan ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep, tenzij er maar een lettergreep is.
 • Eindigt een woord op een medeklinker, behalve -n of -s, dan ligt de klemtoon op de laatste lettergreep.
In alle andere gevallen staat er een accentteken op de beklemtoonde klinker (bijv. lámpara (lamp), Córdoba).

Een combinatie van twee klinkers (waaronder een i, u of y) is een tweeklank en geldt voor de bepaling van de klemtoon als een enkele lettergreep. Soms is een accentteken nodig om een tweeklank te scheiden. Schrijft men dia, dan is dat een woord van één lettergreep, ongeveer met de uitspraak dja. De combinatie ia vormt immers een tweeklank. Door een accentteken op de i te zeten, dus día, geeft men aan dat de klemtoon op de i ligt: uitspraak die-a. De tweeklank is nu geen tweeklank meer, het woord heeft twee lettergrepen en de klemtoon ligt op de voorlaatste lettergreep. Het accentteken blijft echter nodig.

Een accentteken wordt soms ook gebruikt om homoniemen van elkaar te onderscheiden, bijvoorbeeld como (ik eet) en ¿Cómo? (wat?)

Dubbele medeklinkers

In het algemeen zijn er geen dubbele medeklinkers, bijvoorbeeld oficina, interesante. Uitzonderingen zijn 'll' en 'rr', die anders klinken dan 'l' en 'r', en 'cc' in woorden als accidente en acción, en 'nn', dat alleen voorkomt wanneer voorvoegsels die eindigen op -n geplaatst worden voor een woord dat begint met n- zoals in connotación.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (0)

Chat: Spaans Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Debbie: Lawawo zelfs? de v is namelijk ook hetzelfde
Roald: Hey Debbie, de V spreek je uit als een B, niet als een V. En dat een B als W word uitgesproken heb ik nog nooit meegemaakt. Als u het mij vraagt, spreekt u het uit als ''Lababo''. Alleen nu heb ik ook nog nooit van ''Lavavo'' gehoord :P
Roald: Excuses! Ik typ weer te snel zonder na te denken, Lavabo betekend natuurlijk Fontijntje.
Gast5462: Hey, Ja gek hè, maar je spreekt lababo uit inderdaad. En het betekent wasbak. Liefs
Debbie: Heet bedankt voor jullie antwoord. Het staat un de uitleg tekst van les 1.. Dat een B ook wel eens een W word... Vaag dan.. Anyway, bedankt!
Debbie: Heet = Heey
Ashley: ik kan niet naar les 6, ben je verplicht die te kopen? is die niet gratis?
Gast8894: Het omgekeerd vraagteken werkt niet bij mo
Gast8894: Het omgekeerd vraagteken werkt niet
Lesexpres: Dag gast 8894, de ¡, ¿ en ñ kun je ook maken door eerst een / te tikken en daarna een !, ? of n.
Graziella: aandachtspuntje : Les spaans 11.2 : het vliegtuig, de vertaling is verwisseld.
Lesexpres: Dank Graziella, we de oefening aangepast.
Graziella: Even een vraagje : les 11 Spaans : para en por worden beiden gebruikt voor 'door', maar als ik in de tekst lees zie ik meestal dat het gebruikt wordt voor 'voor'. Dit is me vrij onduidelijk.
Kristy: @Graziella: de basisbetekenis van para en por is inderdaad 'voor' in plaats van 'door'
Louis: Oefeningen moeilijker maken. Zoals oefening 6.1 kan men meestal maar uit 1 vervoegde vorm van het gevraagde werwoord kiezen. Men zou van het gevraagde werkwoord verschilde vervoegingen moeten weergeven
Graziella: even nog genieten... aan les 30 wordt vanzelf moeilijker...
Louis: Oefening 9.2 waarom Cuànto cuestan esos vaqueros en niet cuàntos?
Kristy: @Louis: Cuánto wordt alleen vervoegd als het direct betrekking heeft op een zelfst. naamwoord, zoals 'hoeveel kinderen heb je?' Maar in de vraag 'Hoeveel kost ...' dus nooit
Ronald: Hola buenas noches
Ronald: Hola buenas noches de nuevo
Jozef: Kan men na les 30 nog verder een cursus spaans volgen?
Ronald: Soy yo el unico quién estudia epañol
Ronald: español
Ronald: Adiós me voy
Gast5343: Hallo
Ronald: ¿por que no hay mi score?
Lesexpres: Dag Jozef, les 30 is de laatste les, er komen voorlopig geen nieuwe lessen bij.
Henk: op mijn tablet heb ik geen gesproken tekst, hoe kan dat ?
Ruurd: Ik heb de lessen afgerond. Veel geleerd, maar ik benieuwd of ik al die werkwoordsvormen kan onthouden.
Ann: @ruud, hoe lang deed je over alle lessen?
Johannes: Al 3 jaar Spaanse les gehad maar dit herhalen is heel nuttig want je vergeet toch weer een hoopHenk: wanneer wordt het woord schoolvakgebruikt
Henk: gebruikt voor la asignatura of el tema escolar
Ramon: Was gevorderd tot les 22, heb van de woordjes de toets nog kunnen doen. Nu kom ik niet meer in les 22. Heb mail gestiurd naar Kristy maar geen antwoord mogen ontvangen
Ramon: Kan ervoor gezord worden dat ik verder kan met de lessen. Ik heb Edge als zowel chrome geprobeerd maar beide zonder resultaat. Waarom antwoorden jullie niet op mails???
Lesexpres: Dag Ramon, ik heb je zojuist een mail gestuurd. Hopelijk kan je zo weer verder met de lessen.
Han: In les 19 woordenschat 19.3 als vertaling van lengua de taal volgens mij moet dat de tong zijn
Han: In les 19 woordenschat 19.3 als vertaling van lengua de taal volgens mij moet dat de tong zijn
Hilko: ze zegt b'
Hilko: ze zegt bárato?
Ramon: waarom wordt in toets 24.1 hubiera hablado (yo.....hablar, pluscamperfecto) en Hubiera dicho (ella...decir, pluscamperfecto) fout gerekend Hubiera en hubiese mag toch naar willekeur gebruikt worden. Wordt dan wel erg onduidelijk
Henk: oefening les 8.6 waarom accepteert de tekst het werkwoord somos niet? ik krijg tot 3x een foutmelding. Wat is het probleem>??
Henk: nosotros somos
Henk: inmiddels opgelost, excuses
Jan: Woordenschat 19.3: ik kom niet voorbij de opdracht 'de taal'. Als ik la lengua invul, is het goed maar moet het wat anders zijn. Als ik niets invul, krijg ik de melding dat ik la lengua zou moeten invullen. Mogelijk een foutje in de oplossing aan de achterkant?
Bas: hoi, ik ben bezig met oefening 1 en ik zou graag die woorden willen horen maar ik zie niet hoe
Bas: nu heb ik het gevoel dat ik maar iets doe
Anne: Op het woord zelf klikken ;)
Jan: Les 18 in de lestekst, laatste zin vóór 'gebruik van de presente de subjuntivo' moet 'eerste persoon enkelvoud' worden veranderd in 'eerste persoon meervoud'.
Bas: waarom worden de woorden en zinnen bij de toetsen niet uitgesproken
Bas: ik kan er ook niet op klikken
Bas: best jammer
Jan: Dag Bart-Jan, ik kom helaas nog steeds niet voorbij oefening 19.3 (la lengua).
Jørgen: Hoi Jan, ik was nieuwsgierig en heb het getest: er zijn twee vertalingen voor "de taal": la lengua en el idioma, normaal gesproken mag je bij de 1e keer van de vraag een willekeurige invullen. Hier zit een kleine bug, maar als je vervolgens de ander (el idioma in jouw geval) invult kun je verder, dan vul je de 2e keer la lengua als nog in. Standaard zijn de woorden wel gekoppeld, hier is dat vergeten denk ik..
Chita: Is er een app van les express
Jan: Dank je wel Jörgen, ik kan weer verder!
Johannes: sì
Rita: Heeft er iemand soms zin om te skypen?
Rita: Wie heeft het boek al aangeschaft en is het hulpzaam bij de lessen?
Fenny: Ik heb het boek besteld en ben er erg tevrede over
Fenny: Vraagje? Is er een app te downloaden van lesexpres?
Bas: boek is top
Jorgen: Ik doe liever whatsapp Rita. Als je een keertje Spaans wilt oefenen op video dan kan ik jou mijn nummer sturen
Ramon: Moet "el monte" in les 30.2 niet vertaald worden als berggebied ipv bosgebied??
Laatste bericht: Zaterdag 7 April 2018, 18:44
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Ramon (les 30)
2. Ben (les 25)
3. Dick (les 25)
4. Vincent (les 25)
5. Maurice (les 24)
6. Sabrina (les 24)
7. Corrie (les 21)
8. Henk (les 20)
9. Louis (les 15)
10. Kelly (les 14)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Robert: Ik vind de cursus erg goed, vraag me wel af of de opbouw goed is door de overvloed aan "tijden" acht...

Nieuwe leden

Laatste score
1.GemmaOefening16.291%
2.ElsWoordjes21.289%
3.GemmaOefening16.394%
4.GemmaOefening16.4100%
5.GemmaOefening16.5100%
6.NatasjaOefening16.2100%
7.JadiedOefening11.492%
8.NatasjaOefening16.1100%
9.ReaWoordjes17.394%
10.RobinWoordjes6.283%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.