Lesexpres Russisch
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Russisch | Forum | Chat | Leden | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1

Welkom

Welkom bij de gratis online cursus Russisch. De cursus bestaat uit 30 lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Pas als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd. Let op: het filmpje is zonder geluid.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.

Even niet online?
Bestel het Lesexpres Russisch Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Russisch leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt ruim 200 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 29,95 (ex. verzendkosten). Je kunt het eventueel ook op bol.com bestellen voor € 36,95. Klik op de foto van het boek voor een indruk.

Colofon

De lesteksten en oefeningen zijn ontwikkeld door dr. Bart-Jan Hommes (Lesexpres) en uitgebreid gereviewed en verbeterd door Екатерина Терешко. We zijn nog bezig met het verbeteren van de inhoud, dus alle suggesties zijn welkom! De inhoud van deze website is eigendom van Lesexpres. Niets van deze inhoud mag zonder toestemming worden overgenomen.

De kosten

Je kunt alle 30 lessen van de cursus gratis volgen. Het is wel zo dat je alle oefeningen bij een les moet maken voordat je door kunt naar de volgende les. Als je begint zie je alleen les 1 en 2. Zodra je alle oefeningen bij les 1 en 2 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 3. Als je alle oefeningen van les 3 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 4, enzovoort. Als je daar geen zin in hebt, kun je lessen inkopen. Dat kost € 1,25 per les die je inkoopt.

Het Russisch alfabet

We beginnen deze cursus met het Russisch alfabet, het zogenaamd Cyrillisch alfabet. De letters van dit alfabet zijn totaal anders dan de letters die wij in het Nederlands kennen. Hieronder zie je een overzicht met de hoofdletters, kleine letters, de naam van de letter en de uitspraak.

Het Russisch alfabet
hoofd klein naam uitspraak hoofd klein naam uitspraak
Ааaa in jasРрerr in rok (2)
Ббbeb in bedСсess in sop
Ввvev in volkТтtet in top
ГгgeEngelse g (1)Ууoeoe in soep
Ддded in deurФфeff in fel
Ееjeje in jelleХхchaDuitse ch (3)
Ёёjojo in josЦцtsets in fiets
Жжzjej in journaalЧчtsjetsj in tsja
Ззzez in zonШшsjasj in sjaal
Ииiie in wieЩщsjtsjasjtsj
Ййkorte ii in gooiЪъhard teken(4)
Ккkak in katЫыy of eryi (7)
Ллell in lachЬьzacht teken(5)
Ммemm in matЭэee in pet
Ннenn in nestЮюjoejoe in joep
Ооooo in rook (6)Яяjaja in jas
Ппpep in pet

Voetnoten: 1) Spreek uit als in het Engelse "garden", het Franse "garçon" of het Duitse "gras". 2) Een echte rollende "r" met je tong tegen je gehemelte 3) De "ch" is niet zo hard als de Nederlandse "ch" in "lach", maar ook weer niet zo zacht als in het Duitse "dich" 4) en 5) deze letters hebben geen uitspraak en zeggen iets over de letter er voor, we komen daar later op terug. 6) In het Russisch is er (in tegenstelling tot het Nederlands) geen onderscheid tussen lange en korte klinkers, dus tussen 'rok' en 'rook', 'del' en 'deel', et cetera. 7) Lastig uit te leggen, de i is iets "dieper" dan de "i" in "pil". Maak een "oei" terwijl je glimlacht.

Transliteratie en uitspraak

Gegeven de regels voor de uitspraak voor elke letter, zou je nu elke letter in een Russisch woord één voor één kunnen omzetten naar een klank in het Nederlands. Dat noem je 'transliteratie'. Hieronder zie je wat voorbeelden. Klik ook op het Russische woord om te horen wat de uitspraak is.

Aantal voorbeeldwoorden transliteratie
Russischtransliteratievertaling Russischtransliteratievertaling
виноwinowijnпаспортpasportpaspoort
кинотеатрkinoteatrbioscoopшколаsjkolaschool
стадионstadionstadionмашинаmasjinaauto
студентstoedentstudentмагазинmagazinwinkel

Het Russisch toetsenbord

Bij het maken van alle toetsen bij deze online cursus is het van wezenlijk belang dat je ook in het Russisch kunt typen. Dat vergt echt heel veel oefening. In deze les zul je daar dus veel aandacht aan moeten besteden. Ik adviseer je dagelijks een half uurtje te oefenen met onderstaande toetsenbord trainer:Tijdens de toetsen maak je gebruik van het Russisch toetsenbord. In principe wijst dat zich vanzelf. Mocht het niet lukken dan vind je meer uitleg in onderstaande handleiding. Het kan ook handig zijn zelf een Russisch toetsenbord in te stellen op je computer. Ook daarover meer informatie in de handleiding.

Harde en zachte medeklinkers

We vervolgen deze les met wat theorie over medeklinkers. Veel Russische medeklinkers hebben een harde en een zachte variant. We noemen dit harde en zachte medeklinkers. Verzachting houdt in dat je de medeklinkers uitspreekt met een j erachter, bijv nj: De volgende medeklinkers kennen een harde en zachte variant:

Harde en zachte medeklinkers
letterhardzacht letterhardzacht
бbhbjнnnj
вwhwjпphpj
дdhdjрrollende rrj
кkhkjсssj
лdikke lljтthtj
мmmjфfhfj
гghgjхchchj

Voor de overige medeklinkers geldt: ж, ш en ц zijn altijd hard, й, щ en ч zijn altijd zacht.

Je kunt aangeven dat een medeklinker zacht is, door er een ь achter te plaatsen.
 • стол = tafel → De л is hard, want er staat geen ь achter
 • площадь = plein → De д is zacht, want er staat een ь achter
 • дверь = deur → De р is zacht, want er staat een ь achter
 • автобус = autobus → De с is hard, want er staat geen ь achter
Dit is alleen van toepassing als een medeklinker aan het eind van het woord, of voor een andere medeklinker staat, zie de voorbeelden hierboven. Als er echter een klinker volgt na een de harde of zachte medeklinker, dan vervalt de ь, en volgt een bijpassende harde of zachte klinker. Er zijn in totaal vijf klinkerklanken, ah, eh, ie, oh en oe die een harde en zachte variant hebben:

Harde en zachte klinkers
harduitspraakzachtuitspraak
аa in katяja in jas
эe in bedеje in jelle
ыie in pietиjie in jie
оo in potёjo in jos
уoe in koeюjoe in joep

Neem het woord девочка (meisje). De д is zacht (gevolgd door е), в is hard (gevolgd door о), к is ook hard (gevolgd door а). In het woord Неделя (week, 7 dagen) is de н zacht (gevolgd door е), д is zacht (gevolgd door е), л is ook zacht (gevolgd door я).

Verder geldt bij het kiezen van harde of zachte klinker een aantal regels. Je kunt tijdens de cursus altijd terugvallen op deze regels, vaak geven we het ook aan als er sprake van is. De regels hebben betrekking op schrijftaal, niet altijd de uitspraak:
 • de regel van de 7 medeklinkers - Na de medeklinkers к, г, х (velaire medeklinkers genoemd) en ш, ж, щ en ч komt in principe een и in plaats van ы. De uitspraak blijft ы.

  • na ж, ш schijf je altijd и, maar je spreekt toch ы uit, want die medeklinkers zijn altijd hard.
  • na щ, ч kun je nooit een ы schrijven en uitspreken want die medeklinkers zijn altijd zacht. Dus schrijf je и.
  • na к, г, х komt er alleen in bijzondere gevallen een ы, bijvoorbeeld in leenwoorden: хычин (een Oosters gerecht) of sommige nabootsingen: кыш "ga weg" of гыкать (een klank die zwanen produceren).

 • de regel van de 5 medeklinkers - Na ш, ж, щ, ч en ц komt een о als die lettergreep de klemtoon heeft, en anders een е Voorbeelden: в дремучем лесу "in het dichte bos", чужому человеку, "aan een vreemde mens". Dit is met name een regel die geldt bij het vormen van uitgangen, we komen daar later op terug.

 • de regel voor sisklanken - Na ш, ж, щ en ч komt altijd а en у in plaats van resp. я en ю. Dit geldt zowel voor het schrijven als voor de uitspraak.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (0)

Chat: Russisch Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Stefanie: Dag Hanneke, bedankt voor je melding, ik laar de typefout in трамвай aanpassen.
Stefanie: Hanneke, спрашивать is een bijzonder werkwoord. Het gaat gepaard met accusatief wanneer we over concrete zaken spreken, zoals bv. een paspoort. Maar wanneer we over abstracte zaken spreken, zoals advies, een beslissing of een akkoord vragen, dan gebruiken we de genitief.
Stefanie: Enkel na het voorzetsel вместо gebruik je de genitief. Heb je een voorbeeld waardoor je deze vraag stelt?
Hanneke: Ah leuk om te weten over спрашивать!
Hanneke: Vreemd, ik dacht dat ik in een oefening tegenkwam (moet dan in les 9 geweest zijn) dat de genitief ook voor вм
Hanneke: есто gebruikt werd, maar ik kan het niet terugvinden...
Hanneke: Je antwoord is in elk geval duidelijk, Stefanie, dank
Stefanie: Graag gedaan!
Hanneke: Ai Stefanie, in les 7 is het toch niet goed terecht gekomen, het eerste kader moet zijn 'bij -авать' en het tweede 'bij -оавт en -евать'
Lesexpres: Klopt Hanneke, de 2 kaders zijn bij de aanpassing per ongeluk omgedraaid. Als het goed is, kloppen de kaders nu.
Hanneke: да!
Karin: In het schema in les 28 (beide) ontbreek de beide vevoegingen in de 4de naamval
Karin: hoe dan ook..staat niet in tekst les 30
Karin: klaar!
Lesexpres: Hi Karin, jij bent één van de eersten die de cursus volledig heeft afgerond. De cursus bestaat precies 1 jaar. Gefeliciteerd. Wij ontvangen graag per mail feedback wat je ervan vond.
Karin: het was leuk te doen, aanvullend op ander cursusmateriaal goed voor afwisseling ; dank!
Lesexpres: Dank Karin!
Stefanie: Hallo Karin, ik zie bij de verbuiging van 'beide' wel de accusatief (4de naamval) staan in les 28. Misschien kijk ik naar iets anders dan jou. Is het in de lestekst dat je bedoelt?
Gast9296: levend niet levend verschil ontbreekt
Gast9296: deze gast is dus karin
Gast9717: hey, zou ik iets mogen vragen? wat is de beste manier om op mn uitspraak te oefenen?
Hanneke: Ik klik altijd zo vaak mogelijk op het woord in de les en herhaal het dan zelf. Evt pak ik ook nog google translate erbij, die zeggen het soms net weer even anders en dat helpt mij ook.
Stefanie: @ Karin, klopt. Ik laat het toevoegen in het overzicht.
Gast5914: Ik vroeg me af hoeveel tijd besteden jullie wekelijk aan het leren van deze taal ?
Ruwen: ik denk 30 minuten tot een uur over de hele week
Hanneke: Ik ook de laatste tijd, maar ik wil echt weer meer tijd er aan besteden. Zo vorder ik niet goed genoeg, vind ik. Ik probeer een paar keer per week een uur er aan te besteden.
Ruwen: gaan de scores ook omlaag als je 100 procent hebt gehaald ?
Lesexpres: Dag Ruwen, de scores gaan inderdaad na een tijd omlaag, ook al heb je 100% gehaald. De reden hiervoor is dat het belangrijk is dat je oefeningen herhaalt. Mocht je dat echter niet willen, dan kan je in je profiel kiezen voor de optie ' herhalingen uit'.
Hanneke: Hallo Stefanie, 2 kleine foutjes ontdekt in les 13: in het 4e kader, onder Toekomende tijd staat писать + infinitief, dit moet m.i. zijn быть + infinitief.
Hanneke: En in oefening 13.3 wordt вести vertaald met pakken, dit moet m.i. leiden zijn
Stefanie: Dag Hanneke, ik heb je opmerkingen even bekeken. Ze zijn terecht! Bedankt voor je feedback!
Gast6011: in de toets van 18.2 moet je встретнтесь (in plaats van встретитесь) als antwoord ingegeven. je kan ook niet aangeven dat een ander antwoord volgens jou juist zou zijn.
Stefanie: Dag Gast6011, bedankt voor je terechte bemerking. We doen het nodige om dit aan te passen.
Hanneke: Stefanie, kun je iets uitleggen over искать, поискать en найти? Want in les 10 staat найти als perfect van искать en wordt vertaald als vinden, ontdekken, terwijl in de woordenlijst искать met zoeken wordt vertaald. In les 16 wordt поискать als perfect van искать (zoeken) gegeven. In jullie werkwoordenlijst staat искать wel weer als imperfect van найти (vinden) genoemd. Heeft dit te maken met de relatie tussen zoeken en vinden in heden en toekomst bijvoorbeeld?
Stefanie: Dag Hanneke, искать en поискать horen samen als imperfectief en perfectief en betekenen 'zoeken'. 'находить' is de imperfectieve vorm van 'найти'. Hetgeen in les 10 en de werkwoordenlijst staat, blijkt dus foutief. Bedankt om ons hierop te wijzen!
Hanneke: o fijn, ik ging al weer te moeilijk denken :)
Robin: In les 10 staat in de tabel "perfectvorm met afwijkende imperfectvorm" het werkwoord "geven" 2 keer genoemd
Stefanie: Dank je voor deze vermelding, Robin!
Julien: hoort er bij het handboek ook audio?
Lesexpres: Hallo Julien, er zit geen audio bij het boek. De uitspraak kan je via de online lessen horen.
MMG: hallo, wat is aub het meervoud nominatief van кино ? zie oefening les 5.5
Stefanie: Hallo MMG, dat is кина.
Hanneke: In woordenschat 18.1 wordt черный geschreven, maar чёрный uitgesproken, zoals het ook in een eerdere les stond. Ik zie ook bij google translate niet altijd de ё geschreven in een woord waar dat wel zou moeten zijn. Dus komt het vaker voor dat beide opties toch als schrijftaal worden gebruikt?
Stefanie: Dag Hanneke, je komt dit woord inderdaad met en zonder ¨ tegen. Vooral handgeschreven kom je het vaak zonder tegen. Uitspraak is inderdaad wel: чёрный
Julien: begrijp de accusatief дешовые bij hark niet , грабли is toch mannelijk ?
Julien: waarom andere uitgang van blauw bij zee dan bij stil en waarom oe bij film en ee bij zee ?
Hanneke: Duidelijk, Stefanie
MMG: Dank u Stefanie voor je antwoord. Ik kon in de oefening het juiste antwoord niet invullen en twijfelde dus even.
Gast3793: Hi kennen jullie nog meer sites om te oefenen?
Stefanie: Hallo Julien, zou je me even kunnen aangeven in welke les en oefening(en) je dit tegenkomt, dan kan ik gericht even nakijken en je een correcte uitleg verschaffen. Groetjes, Stefanie
Julien: oefening 6.2 , alvast bedankt, gr, julien
Stefanie: Dag Julien, ik heb je geantwoord in een bericht.
MMG: Hallo Stefanie, ik heb ook een probleem bij oefening 6.2 bijv.nw. Er worden ander uitgangen toegevoegd die niet in het schema staan bij kleine hark en goedkope hark nl. -ие en -ые. Heb ik iets gemist?
MMG: Als ik de regel juist toepas blijven beide bijvoeglijke naamwoorden onveranderd?
Julien: bedankt voor je hulp, julien
Stefanie: Hallo MMG, ik heb je in een persoonlijk bericht geantwoord. Groetjes Stefanie
Laatste bericht: Woensdag 24 Mei 2017, 17:45
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Cindy (les 16)
2. Cil (les 12)
3. Tom (les 9)
4. Arian (les 9)
5. Henk (les 8)
6. MMG (les 7)
7. Dirck (les 7)
8. Julien (les 7)
9. Hanna (les 4)
10. Sietze (les 2)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Marijke: Ik geef twee keer per jaar les in Sint Petersburg...

Nieuwe leden

Laatste score
1.VictorOefening7.656%
2.BroekWoordjes2.283%
3.IveWoordjes2.194%
4.IveWoordjes1.1100%
5.JanineOefening7.386%
6.LiaWoordjes3.189%
7.LiaWoordjes2.3100%
8.BroekWoordjes2.195%
9.VictorWoordjes5.273%
10.IrisOefening2.295%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.