Lesexpres Russisch
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Russisch | Forum | Chat | Leden | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1

Welkom

Welkom bij de gratis online cursus Russisch. De cursus bestaat uit 30 lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Pas als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd. Let op: het filmpje is zonder geluid.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.

Even niet online?
Bestel het Lesexpres Russisch Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Russisch leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt ruim 200 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 29,95 (ex. verzendkosten). Je kunt het eventueel ook op bol.com bestellen voor € 36,95. Klik op de foto van het boek voor een indruk.

Colofon

De lesteksten en oefeningen zijn ontwikkeld door dr. Bart-Jan Hommes (Lesexpres) en uitgebreid gereviewed en verbeterd door Екатерина Терешко. We zijn nog bezig met het verbeteren van de inhoud, dus alle suggesties zijn welkom! De inhoud van deze website is eigendom van Lesexpres. Niets van deze inhoud mag zonder toestemming worden overgenomen.

De kosten

Je kunt alle 30 lessen van de cursus gratis volgen. Het is wel zo dat je alle oefeningen bij een les moet maken voordat je door kunt naar de volgende les. Als je begint zie je alleen les 1 en 2. Zodra je alle oefeningen bij les 1 en 2 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 3. Als je alle oefeningen van les 3 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 4, enzovoort. Als je daar geen zin in hebt, kun je lessen inkopen. Dat kost € 1,25 per les die je inkoopt.

Het Russisch alfabet

We beginnen deze cursus met het Russisch alfabet, het zogenaamd Cyrillisch alfabet. De letters van dit alfabet zijn totaal anders dan de letters die wij in het Nederlands kennen. Hieronder zie je een overzicht met de hoofdletters, kleine letters, de naam van de letter en de uitspraak.

Het Russisch alfabet
hoofd klein naam uitspraak hoofd klein naam uitspraak
Ааaa in jasРрerr in rok (2)
Ббbeb in bedСсess in sop
Ввvev in volkТтtet in top
ГгgeEngelse g (1)Ууoeoe in soep
Ддded in deurФфeff in fel
Ееjeje in jelleХхchaDuitse ch (3)
Ёёjojo in josЦцtsets in fiets
Жжzjej in journaalЧчtsjetsj in tsja
Ззzez in zonШшsjasj in sjaal
Ииiie in wieЩщsjtsjasjtsj
Ййkorte ii in gooiЪъhard teken(4)
Ккkak in katЫыy of eryi (7)
Ллell in lachЬьzacht teken(5)
Ммemm in matЭэee in pet
Ннenn in nestЮюjoejoe in joep
Ооooo in rook (6)Яяjaja in jas
Ппpep in pet

Voetnoten: 1) Spreek uit als in het Engelse "garden", het Franse "garçon" of het Duitse "gras". 2) Een echte rollende "r" met je tong tegen je gehemelte 3) De "ch" is niet zo hard als de Nederlandse "ch" in "lach", maar ook weer niet zo zacht als in het Duitse "dich" 4) en 5) deze letters hebben geen uitspraak en zeggen iets over de letter er voor, we komen daar later op terug. 6) In het Russisch is er (in tegenstelling tot het Nederlands) geen onderscheid tussen lange en korte klinkers, dus tussen 'rok' en 'rook', 'del' en 'deel', et cetera. 7) Lastig uit te leggen, de i is iets "dieper" dan de "i" in "pil". Maak een "oei" terwijl je glimlacht.

Transliteratie en uitspraak

Gegeven de regels voor de uitspraak voor elke letter, zou je nu elke letter in een Russisch woord één voor één kunnen omzetten naar een klank in het Nederlands. Dat noem je 'transliteratie'. Hieronder zie je wat voorbeelden. Klik ook op het Russische woord om te horen wat de uitspraak is.

Aantal voorbeeldwoorden transliteratie
Russischtransliteratievertaling Russischtransliteratievertaling
виноwinowijnпаспортpasportpaspoort
кинотеатрkinoteatrbioscoopшколаsjkolaschool
стадионstadionstadionмашинаmasjinaauto
студентstoedentstudentмагазинmagazinwinkel

Het Russisch toetsenbord

Bij het maken van alle toetsen bij deze online cursus is het van wezenlijk belang dat je ook in het Russisch kunt typen. Dat vergt echt heel veel oefening. In deze les zul je daar dus veel aandacht aan moeten besteden. Ik adviseer je dagelijks een half uurtje te oefenen met onderstaande toetsenbord trainer:Tijdens de toetsen maak je gebruik van het Russisch toetsenbord. In principe wijst dat zich vanzelf. Mocht het niet lukken dan vind je meer uitleg in onderstaande handleiding. Het kan ook handig zijn zelf een Russisch toetsenbord in te stellen op je computer. Ook daarover meer informatie in de handleiding.

Harde en zachte medeklinkers

We vervolgen deze les met wat theorie over medeklinkers. Veel Russische medeklinkers hebben een harde en een zachte variant. We noemen dit harde en zachte medeklinkers. Verzachting houdt in dat je de medeklinkers uitspreekt met een j erachter, bijv nj: De volgende medeklinkers kennen een harde en zachte variant:

Harde en zachte medeklinkers
letterhardzacht letterhardzacht
бbhbjнnnj
вwhwjпphpj
дdhdjрrollende rrj
кkhkjсssj
лdikke lljтthtj
мmmjфfhfj
гghgjхchchj

Voor de overige medeklinkers geldt: ж, ш en ц zijn altijd hard, й, щ en ч zijn altijd zacht.

Je kunt aangeven dat een medeklinker zacht is, door er een ь achter te plaatsen.
 • стол = tafel → De л is hard, want er staat geen ь achter
 • площадь = plein → De д is zacht, want er staat een ь achter
 • дверь = deur → De р is zacht, want er staat een ь achter
 • автобус = autobus → De с is hard, want er staat geen ь achter
Dit is alleen van toepassing als een medeklinker aan het eind van het woord, of voor een andere medeklinker staat, zie de voorbeelden hierboven. Als er echter een klinker volgt na een de harde of zachte medeklinker, dan vervalt de ь, en volgt een bijpassende harde of zachte klinker. Er zijn in totaal vijf klinkerklanken, ah, eh, ie, oh en oe die een harde en zachte variant hebben:

Harde en zachte klinkers
harduitspraakzachtuitspraak
аa in katяja in jas
эe in bedеje in jelle
ыie in pietиjie in jie
оo in potёjo in jos
уoe in koeюjoe in joep

Neem het woord девочка (meisje). De д is zacht (gevolgd door е), в is hard (gevolgd door о), к is ook hard (gevolgd door а). In het woord Неделя (week, 7 dagen) is de н zacht (gevolgd door е), д is zacht (gevolgd door е), л is ook zacht (gevolgd door я).

Verder geldt bij het kiezen van harde of zachte klinker een aantal regels. Je kunt tijdens de cursus altijd terugvallen op deze regels, vaak geven we het ook aan als er sprake van is. De regels hebben betrekking op schrijftaal, niet altijd de uitspraak:
 • de regel van de 7 medeklinkers - Na de medeklinkers к, г, х (velaire medeklinkers genoemd) en ш, ж, щ en ч komt in principe een и in plaats van ы. De uitspraak blijft ы.

  • na ж, ш schijf je altijd и, maar je spreekt toch ы uit, want die medeklinkers zijn altijd hard.
  • na щ, ч kun je nooit een ы schrijven en uitspreken want die medeklinkers zijn altijd zacht. Dus schrijf je и.
  • na к, г, х komt er alleen in bijzondere gevallen een ы, bijvoorbeeld in leenwoorden: хычин (een Oosters gerecht) of sommige nabootsingen: кыш "ga weg" of гыкать (een klank die zwanen produceren).

 • de regel van de 5 medeklinkers - Na ш, ж, щ, ч en ц komt een о als die lettergreep de klemtoon heeft, en anders een е Voorbeelden: в дремучем лесу "in het dichte bos", чужому человеку, "aan een vreemde mens". Dit is met name een regel die geldt bij het vormen van uitgangen, we komen daar later op terug.

 • de regel voor sisklanken - Na ш, ж, щ en ч komt altijd а en у in plaats van resp. я en ю. Dit geldt zowel voor het schrijven als voor de uitspraak.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (0)

Chat: Russisch Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Stefanie: @ Ron, ivm je vragen perfectief vs imperfectief. Kan je me de concrete werkwoorden sturen waarmee je worstelt?
Stefanie: @ Ron, je opmerking ivm oefening 10.3 is terecht en laat ik aanpassen. De vertaling van выходить is wel juist zoals in oefening 10.4.
Jitze: Идёт дожд всё день. Давай изучать русский язик сегодня.
Jitze: Весь день ... дождь, давайте изучаем русского язика ... лучше?
софиа: Ik ben hier al een tijdje niet meer actief geweest, en ven ben bang dat ik een heleboel dingen weer ben vergeten, dus wil graag de cursus weer opnieuw beginnen. Is er een manier dat ik de cursus ofzo kan resetten? Alvast bedankt
Noel: ben ook al een tijdje niet actief , maar heb zogezegd de eerste les gedaanmaar weet niet of het ok is
Noel: hoe kom ik dat te weten ???
Rob: hoelang zijn jullie al bezig hier?
Noel: eigenlijk wat stil geweeqst nu terug weer watin actie geekomen
Gast6527: In de woordenlijsten van les 10 lees ik: gaan, komen = идти (imp.) en ш
Ron: Oeps, vergeten in te loggen en te snel op enter gedrukt. Opnieuw: in de woordenlijsten van les 10 lees ik dus: gaan, komen = идти (imp) en пойти (perf), maar ook: gaan, lopen = ходить (imp) en пойти (perf). Twee keer dezelfde perfectief, maar andere imperfectief. Zo ook bij zitten: садиться én cидет, twee verschillende imperfectieven dus, maar slechts één perfectief: сесть. Waarom is dat?
Dirk: Les 4 в деревне есть церковь lijkt me een betere vertaling voor in het dorp is een kerk. De vertaling hier moet zijn: In de stad staat een kerk.
Dirk: Of is een kerk :)
Gast8542: In de eenvoudige dialoog van les 2 staat er priwet. Moet dat niet privet zijn ?
Karine: Dag Dirk, privet wordt zo geschreven: привет
Karine: De juiste vertaling van 'в деревне есть церковь' is ' in het dorp is een kerk'
Dirk: Juist ja, in de les staat: В городе есть церковь. = "In het dorp is een kerk. Vandaar mijn opmerking
Frenchesca: In de oefening 6.2 staat dat дешёвые грабли correct is, maar in het overzicht in de lestekst staat de uitgang -ые nergens vermeld. Er staat ook dat het маленькие грабли moet zijn, maar de uitgang -ие zie ik ook niet in het overzicht. Is er een soort uitzondering op de regel bij bepaalde woorden oid?
Jitze: Dag Frenchesca, De meervoudsvorm "Грабли" staat voor het Nederlandse woord hark (enkelvoud). Verder volgt de mv-vorm de spellingsregel dat na een к geen ы komt.
MMG: Opmerking, oef. 17.1 Hij vervoert 'de stoel' ... wordt als 'de tafel' vertaald
Frenchesca: Bedankt voor de uitleg, Jitze!
Stefanie: @ MMG: bedankt voor de bemerking, het wordt aangepast.
Stefanie: @ Dirk, bedankt voor je oplettendheid, de vertaling wordt aangepast.
Stefanie: @ Ron, dat is juist hoor, de uitleg waarom is erg lang om in de chat te vertellen. De werkwoorden van beweging zijn een complex gegeven. Ze komen een eerste keer aan bod in les 17.
Dirk: Hallo allen, heb me net aangemeld; mijn toetsenbord is azerty en geen qwerty. Hoe pas ik dit aan om het cyrillisch alfabet te gebruiken ?
Dirk: Dirk, als het russisch toetenbord aanzet kun je met de muis het toetenbord op het scherm gebruiken. Kijk anders eens op een kringloopwinkel naar een tweedehands qwerty toetsenbord, die kun je een andere usb=poort aansluiten. Ik heb deze zelf beplakt met russische tekens.
Jeannette: De russische vertaling voor 'zwart' is toch чёрный in plaats van черный? Het zijn natuurlijk maar twee puntjes. Woorden les 18.1
Gast7624: Ja Jeannette, zo is het leven. Verbaas je ook niet over een kat van de buurman die onder de stoel gaat. We nemen het allemaal voor lief en gaan lekker door.
Bert: In oefening 28.3 kwam ik de volgende vraag tegen vertaal beide flessen(accusatief) dit zou volgens mij обеих бутылка moeten zijn. Echter het antwoord is de nominatief. Hetzelfde gebeurde bij beide kastelen. Accusatief toch antwoord оба.
Ivo: Is er iemand van het Lesexpres-team die dit soort oppakt, en in het programma aanpast?
Geert: is het mogelijk om met andere cursisten contact op te nemen?
Dirk: Ik vraag me af of het wel klopt in de lestekst van Les 10 dat perfect vorm slaat op afgeronde handeling terwijl uit het voorbeeld blijkt nog te willen uitvoeren.
Stefanie: @ Bert en Ivo, ik bestudeer jullie opmerkingen en laat ze, indien terecht, aanpassen in het systeem. Jullie kunnen me ook altijd een privé-bericht sturen, dat werkt makkelijker en dan zie ik opmerkingen sneller dan wanneer ze in de chat gepost worden. Ook voor eventuele vragen kunnen jullie bij mij terecht.
Stefanie: @ Bert, ivm оба/обе. De accusatief is ofwel gelijk aan de vorm van de nominatief, ofwel gelijk aan de vorm van de genitief. Die keuze hangt af van levend of niet leven. Niet levend (zoals een fles en een kasteel) dan is accusatief = nominatief, levend dan is accusatief = genitief.
Ivo: Dankjewel Stefanie.
Gast3577: Hoe zeg je nou proost in het russisch. Het Poolse proost en het Russische proost wordt door elkaar gehaald. Ik wordt er niet wijzer van
Stefanie: На здоровье is de Russische proost en in het Pools is het na zdrowie.
Fred: Als beginneling valt het mij op dat Accenten op de woorden geheel ontbreken: Lastig!
Dirk: Deze cursus werkt niet goed op tablet bij mij, iemand hier ook ervaring mee?
Onno: in firefox bij mij wel. In andere browser heb ik geen geluid...
Dirk: Inloggen lukt wel, klik op aangemelde taal, ook al ben ik gevorderd tot les 17, kan ik weer bij les 1 beginnen op mijn tablet.
Dirk: Inloggen lukt wel, klik op aangemelde taal, ook al ben ik gevorderd tot les 17, kan ik weer bij les 1 beginnen op mijn tablet.
Dirk: Ben weer uitgelogd
Fred: Accenten op de geschreven woorden bijvoegen, lijkt mij heel handig!!!
Jeannette: Wordt er met страдать (les 19) lijden aan een ziekte bedoeld? Dan is de Nederlandse vertaling met een lange "ij".
Dirk: Ook beland bij les 19. Inderdaad. страдают от болезни = lijden aan een ziekte
Trekker: Hallo
Myr: Net als Fred: accenten zouden erg helepen!
Myr: *helpen
Laurens: mogge
Laurens: lekker veel mensen
Laurens: leer je eigenlijk goed russisch of is het meer een basis voor een cursus
Gast1251: damn
Gast1251: vlgm wel laurens
Martijn: Bij les 6 Accusatief gebruik 2e bullitpoint: Dus "het boek" is onderwerp van de zin. Volgens mij moet onderwerp hier lijdend voorwerp zijn.
Dirk: Is het nu телевизор of локомотив bij oefening 20.4?
Laatste bericht: Zondag 15 April 2018, 13:41
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Dirk (les 22)
2. Cindy (les 18)
3. Rea (les 17)
4. Alyssia (les 15)
5. Arian (les 12)
6. Jadied (les 11)
7. Hanna (les 10)
8. J.P. (les 7)
9. Eddo (les 6)
10. Martijn (les 6)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Corina: Voor mijn plezier...

Nieuwe leden

Laatste score
1.GemmaOefening16.291%
2.ElsWoordjes21.289%
3.GemmaOefening16.394%
4.GemmaOefening16.4100%
5.GemmaOefening16.5100%
6.NatasjaOefening16.2100%
7.JadiedOefening11.492%
8.NatasjaOefening16.1100%
9.ReaWoordjes17.394%
10.RobinWoordjes6.283%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.