Lesexpres Russisch
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Russisch | Forum | Chat | Leden | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1

Welkom

Welkom bij de gratis online cursus Russisch. De cursus bestaat uit 30 lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Pas als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd. Let op: het filmpje is zonder geluid.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.

Even niet online?
Bestel het Lesexpres Russisch Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Russisch leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt ruim 200 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 29,95 (ex. verzendkosten). Je kunt het eventueel ook op bol.com bestellen voor € 36,95. Klik op de foto van het boek voor een indruk.

Colofon

De lesteksten en oefeningen zijn ontwikkeld door dr. Bart-Jan Hommes (Lesexpres) en uitgebreid gereviewed en verbeterd door Екатерина Терешко. We zijn nog bezig met het verbeteren van de inhoud, dus alle suggesties zijn welkom! De inhoud van deze website is eigendom van Lesexpres. Niets van deze inhoud mag zonder toestemming worden overgenomen.

De kosten

Je kunt alle 30 lessen van de cursus gratis volgen. Het is wel zo dat je alle oefeningen bij een les moet maken voordat je door kunt naar de volgende les. Als je begint zie je alleen les 1 en 2. Zodra je alle oefeningen bij les 1 en 2 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 3. Als je alle oefeningen van les 3 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 4, enzovoort. Als je daar geen zin in hebt, kun je lessen inkopen. Dat kost € 1,25 per les die je inkoopt.

Het Russisch alfabet

We beginnen deze cursus met het Russisch alfabet, het zogenaamd Cyrillisch alfabet. De letters van dit alfabet zijn totaal anders dan de letters die wij in het Nederlands kennen. Hieronder zie je een overzicht met de hoofdletters, kleine letters, de naam van de letter en de uitspraak.

Het Russisch alfabet
hoofd klein naam uitspraak hoofd klein naam uitspraak
Ааaa in jasРрerr in rok (2)
Ббbeb in bedСсess in sop
Ввvev in volkТтtet in top
ГгgeEngelse g (1)Ууoeoe in soep
Ддded in deurФфeff in fel
Ееjeje in jelleХхchaDuitse ch (3)
Ёёjojo in josЦцtsets in fiets
Жжzjej in journaalЧчtsjetsj in tsja
Ззzez in zonШшsjasj in sjaal
Ииiie in wieЩщsjtsjasjtsj
Ййkorte ii in gooiЪъhard teken(4)
Ккkak in katЫыy of eryi (7)
Ллell in lachЬьzacht teken(5)
Ммemm in matЭэee in pet
Ннenn in nestЮюjoejoe in joep
Ооooo in rook (6)Яяjaja in jas
Ппpep in pet

Voetnoten: 1) Spreek uit als in het Engelse "garden", het Franse "garçon" of het Duitse "gras". 2) Een echte rollende "r" met je tong tegen je gehemelte 3) De "ch" is niet zo hard als de Nederlandse "ch" in "lach", maar ook weer niet zo zacht als in het Duitse "dich" 4) en 5) deze letters hebben geen uitspraak en zeggen iets over de letter er voor, we komen daar later op terug. 6) In het Russisch is er (in tegenstelling tot het Nederlands) geen onderscheid tussen lange en korte klinkers, dus tussen 'rok' en 'rook', 'del' en 'deel', et cetera. 7) Lastig uit te leggen, de i is iets "dieper" dan de "i" in "pil". Maak een "oei" terwijl je glimlacht.

Transliteratie en uitspraak

Gegeven de regels voor de uitspraak voor elke letter, zou je nu elke letter in een Russisch woord één voor één kunnen omzetten naar een klank in het Nederlands. Dat noem je 'transliteratie'. Hieronder zie je wat voorbeelden. Klik ook op het Russische woord om te horen wat de uitspraak is.

Aantal voorbeeldwoorden transliteratie
Russischtransliteratievertaling Russischtransliteratievertaling
виноwinowijnпаспортpasportpaspoort
кинотеатрkinoteatrbioscoopшколаsjkolaschool
стадионstadionstadionмашинаmasjinaauto
студентstoedentstudentмагазинmagazinwinkel

Het Russisch toetsenbord

Bij het maken van alle toetsen bij deze online cursus is het van wezenlijk belang dat je ook in het Russisch kunt typen. Dat vergt echt heel veel oefening. In deze les zul je daar dus veel aandacht aan moeten besteden. Ik adviseer je dagelijks een half uurtje te oefenen met onderstaande toetsenbord trainer:Tijdens de toetsen maak je gebruik van het Russisch toetsenbord. In principe wijst dat zich vanzelf. Mocht het niet lukken dan vind je meer uitleg in onderstaande handleiding. Het kan ook handig zijn zelf een Russisch toetsenbord in te stellen op je computer. Ook daarover meer informatie in de handleiding.

Harde en zachte medeklinkers

We vervolgen deze les met wat theorie over medeklinkers. Veel Russische medeklinkers hebben een harde en een zachte variant. We noemen dit harde en zachte medeklinkers. Verzachting houdt in dat je de medeklinkers uitspreekt met een j erachter, bijv nj: De volgende medeklinkers kennen een harde en zachte variant:

Harde en zachte medeklinkers
letterhardzacht letterhardzacht
бbhbjнnnj
вwhwjпphpj
дdhdjрrollende rrj
кkhkjсssj
лdikke lljтthtj
мmmjфfhfj
гghgjхchchj

Voor de overige medeklinkers geldt: ж, ш en ц zijn altijd hard, й, щ en ч zijn altijd zacht.

Je kunt aangeven dat een medeklinker zacht is, door er een ь achter te plaatsen.
 • стол = tafel → De л is hard, want er staat geen ь achter
 • площадь = plein → De д is zacht, want er staat een ь achter
 • дверь = deur → De р is zacht, want er staat een ь achter
 • автобус = autobus → De с is hard, want er staat geen ь achter
Dit is alleen van toepassing als een medeklinker aan het eind van het woord, of voor een andere medeklinker staat, zie de voorbeelden hierboven. Als er echter een klinker volgt na een de harde of zachte medeklinker, dan vervalt de ь, en volgt een bijpassende harde of zachte klinker. Er zijn in totaal vijf klinkerklanken, ah, eh, ie, oh en oe die een harde en zachte variant hebben:

Harde en zachte klinkers
harduitspraakzachtuitspraak
аa in katяja in jas
эe in bedеje in jelle
ыie in pietиjie in jie
оo in potёjo in jos
уoe in koeюjoe in joep

Neem het woord девочка (meisje). De д is zacht (gevolgd door е), в is hard (gevolgd door о), к is ook hard (gevolgd door а). In het woord Неделя (week, 7 dagen) is de н zacht (gevolgd door е), д is zacht (gevolgd door е), л is ook zacht (gevolgd door я).

Verder geldt bij het kiezen van harde of zachte klinker een aantal regels. Je kunt tijdens de cursus altijd terugvallen op deze regels, vaak geven we het ook aan als er sprake van is. De regels hebben betrekking op schrijftaal, niet altijd de uitspraak:
 • de regel van de 7 medeklinkers - Na de medeklinkers к, г, х (velaire medeklinkers genoemd) en ш, ж, щ en ч komt in principe een и in plaats van ы. De uitspraak blijft ы.

  • na ж, ш schijf je altijd и, maar je spreekt toch ы uit, want die medeklinkers zijn altijd hard.
  • na щ, ч kun je nooit een ы schrijven en uitspreken want die medeklinkers zijn altijd zacht. Dus schrijf je и.
  • na к, г, х komt er alleen in bijzondere gevallen een ы, bijvoorbeeld in leenwoorden: хычин (een Oosters gerecht) of sommige nabootsingen: кыш "ga weg" of гыкать (een klank die zwanen produceren).

 • de regel van de 5 medeklinkers - Na ш, ж, щ, ч en ц komt een о als die lettergreep de klemtoon heeft, en anders een е Voorbeelden: в дремучем лесу "in het dichte bos", чужому человеку, "aan een vreemde mens". Dit is met name een regel die geldt bij het vormen van uitgangen, we komen daar later op terug.

 • de regel voor sisklanken - Na ш, ж, щ en ч komt altijd а en у in plaats van resp. я en ю. Dit geldt zowel voor het schrijven als voor de uitspraak.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (0)

Chat: Russisch Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Stefanie: Hallo Cil, helemaal terechte opmerkingen. Bedankt om ze te signaleren!
Lesexpres: Dag Cil, de oefeningen zijn aangepast! Dank!
Manalishi: hallo, in les 2.1 staan zij (hun) en zij (vrouwelijk) hetzelfde aangegeven, het is dus een beetje gokken welke je hebt. is het handig om daar wat bij te zetten?
Gast1326: Hallo
Hanneke: Hallo Stefanie, sorry, ik was die gast. In oefening 20.4 wordt локомотив vertaald met televisie :)
Kenny: les 4.6 : pffff
Cil: Hallo Stefanie, bij oefening 28.3 blijkt dat de accusatief van оба in het geval van 'beide kastelen' оба замка moet zijn; en 'beide flessen' обе бутылка. Dan zou de accusatief gelijk zijn aan de nominatief. Dat blijkt niet uit het schema in les 28. Zit daar in fout in bij de acc.?
Cil: Nog een vraagje. Is de gebiedende wijs van вставать (opstaan) per definitie onregelmatig (oef.28.2 встань!) of kun je ook вставай! gebruiken in de informele vorm?
Stefanie: @ Cil, оба gebruik je voor mannelijke en onzijdige substantieven, обе voor vrouwelijke substantieven. Accustatief is gelijk aan vorm nominatief (indien onbezield) of genitief (indien bezield).
Stefanie: De tabel is inderdaad ontoereikend en laat ik aanpassen.
Stefanie: @ Hanneke, bedankt om het foutje in 20.4 te melden. Ik laat het aanpassen.
Stefanie: @ Cil, foutje in oefening 28.2 вставай is imperatief van вставать, встань is die van встать. Bedankt om ook dit te signaleren!
Dieter: ik denk dat er een foutje zit in de test over de rangtelwoorden bij les 21. daar moet je bij samengestelde telwoorden van elk deel een rangtelwoord maken. in de lestekst staat het anders.
Stefanie: Dag Dieter, je opmerking klopt. Bedankt!
Henk: Zit in fout in 16.7 умеет i.p.v. не умеет wordt goedgekeurd bij 'kan niet parkeren'
Marieke: Dag, in les 2.1 (pers.voornaamwoorden) zou het fijn zijn als 'zij' wordt vergezeld van 'enkelvoud' of 'meervoud'. Nu had ik de oefening helemaal goed behalve wat gegok bij deze twee, krijg ik toch een wat zuinig commentaar: "Kan beter". Niet zo leuk :-(
Stefanie: @ Henk, bedankt voor je terechte bemerking!
Stefanie: @ Marieke, bedankt voor je opmerking. Het is inderdaad beter dat we dit verder verduidelijken.
Dieter: in de test van bijwoorden van mate zit een gelijkaardig probleempje: je moet in de oefening tweemaal 'erg veel' vertalen. zowel много als гораздо zijn mogelijke antwoorden volgens de oefening, maar много wordt niet goed gerekend soms.
Dieter: test 23.4 dus. :)
Stefanie: Bedankt om dit probleem te melden, Dieter.
Lesexpres: De oefeningen 16.7, 2.1 en 23,4 zijn n.a.v. meldingen van Henk, Marieke en Dieter aangepast. Dank!
Ruby: pfff les 6 is best lastig
Olga: Kan het uitspreken van de uitspraak van de russische woorden langzamer uitgesproken worden?
Lesexpres: Dag Olga, de uitspraak is gekoppeld aan google translate, de uitspraak kan daarom niet langzamer uitgesproken worden.
Hanneke: In oefening 21.1 moet 32 uitgeschreven worden als тридцатый второйюю. Dit zou toch тридцать второй moeten zijn?
Hanneke: sorry, wel второй natuurlijk
Carla: Wat is het verschil tussen пес en совака? En wanneer gebruik je welk woord?
Leon: пёс - собака = eigenlijk dezelfde betekenis
Carla: Dank je wel. Weet je ook wanneer je welke gebuikt?
Leon: maakt niet uit. Meestal собака in schrijftaal zie je wel eens пёс
Carla: Bedankt
Leon: moeilijk hoor hoofdstuk 6 ik kom maar steeds niet op 70 % score
Leon: graag gedaan Carla
Carla: Het is ook moeilijk, maar ik blijf oefen tot het 100% is. Dan blijft het ook beter te onthouden. Succes!!!
Carla: Het is ook moeilijk, maar ik blijf oefen tot het 100% is. Dan blijft het ook beter te onthouden. Succes!!!
Leon: je hebt gelijk. Dat is ook mijn werkwijze. komt goed
Stefanie: @ Hanneke, bedankt voor je verbetering in oefening 21.1
Hanneke: Oefening 21.7 ook nog een paar dingen: gezien wat de vertaling in het Russisch moet zijn, denk ik dat de vraag moet zijn 'Deze aardbei' (geen meervoud) en 'Deze zangeres' ipv de
Leon: bij toets 8.6 она идиот в подвал is toch zij gaat in de kelder
Leon: ik bedoel она идёт в подвал moet ik dat vertalen naar zij gaat in de kelder of zij gaat naar de kelder
Leon: Bij 8.7 рубашка misshien meer vertalen naar overhemd ipv hemd-blouse
Leon: ik heb gelezen dat je scores langzaam zakken. Weet iemand in welke hoeveelheid en tijd ze zullen zakken.
Leon: Ik vind het wel een goede manier want zo werkt ons geheugen ook en je weet dan welke oefening je dient te herhalen
Hanneke: Ik weet het niet precies, Leon, maar de norm zakt ook na verloop van tijd, bijv van 70 naar 50 voor de allereerste lessen. Maar als je een tijd niets doet zakken ze wel en heb je aardig wat in te halen. Wat ook weer logisch én goed is, zoals jij ook zegt. Een goede manier van leren m.i.
Leon: Dank je, Hanneke dat de norm zakt zag ik gisteren ook, dat is dan weer gunstig. Ik zag da bij de eerste hoofdstukken de norm zelfs slechts 20 % stond.
Lesexpres: Dag Leon, de cursus is vooral gericht op herhalen, daarom gaan na een tijd de scores omlaag. Mocht je dat niet willen dan kan je in je profiel op de link 'herhalingen uit' klikken.
Bert: In de woordenlijst 18.2 komt 2 keer "bang zijn voor" voor. In de toets kun je niet zien welke van de twee gebruikt moet worden. Kies je voor een van beiden wordt het antwoord fout gerekend. Op basis waarvan? Misschien iets verduidelijken in de toets.
Bert: Sorry drie keer bedoel ik..
Stefanie: @ Ber, опасаться heeft eerder de betekenis van 'vrezen voor'. Ik zal de woordenlijst in die zin laten aanpassen.
Lesexpres: Dag Stefanie en Bert, we hebben опасаться aangepast!
Olga: Bij oefening 23.1 staat bijwoord uit zelfstandig naamwoord, dit moet toch bijwoord uit bijvoeglijk naamwoord zijn!
Vanessa: Bij oefening 4.1: thuis wordt vertaald naar дома, maar kan домой ook?
Stefanie: @ Vanessa, домой betekent 'naar huis'
Stefanie: @ Olga, klopt, bedankt voor de melding!
Hanneke: In les 26 wordt прошдлой en прошлом vertaald met volgende ipv vorige
Laatste bericht: Zondag 12 November 2017, 20:03
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Olga (les 30)
2. Hanneke (les 28)
3. Bert (les 24)
4. Henk (les 21)
5. Деми (les 11)
6. Carla (les 10)
7. Arian (les 10)
8. Michaela (les 8)
9. Monica (les 7)
10. Hanna (les 7)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Monica: Ben geïnteresseerd in Russische literatuur en kunst...

Nieuwe leden

Laatste score
1.LylliOefening5.4100%
2.LylliOefening5.359%
3.LylliOefening5.2100%
4.LylliOefening5.1100%
5.LylliWoordjes5.4100%
6.LylliWoordjes5.3100%
7.PascalWoordjes15.373%
8.RachelWoordjes3.3100%
9.RachelWoordjes3.294%
10.RonOefening5.6100%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.