Lesexpres Russisch
  loginnaam

wachtwoord

je wachtwoord vergeten?
  Home | Cursus Russisch | Forum | Chat | Leden | Bijles | BESTEL HET BOEK | Aanmelden

Les 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ...

Lestekst | Oefeningen

Les 1

Welkom

Welkom bij de gratis online cursus Russisch. De cursus bestaat uit 30 lessen (klik bovenaan op de lesnummers). Elke les bestaat weer uit een stukje uitleg met daarbij oefeningen. Pas als je alle oefeningen hebt afgerond, kun je door naar de volgende les.

Wil je snel weten hoe het werkt? Klik dan op de link naar een youtube filmpje waar het één en ander wordt uitgelegd. Let op: het filmpje is zonder geluid.

Wil je meteen beginnen met de oefeningen? Klik dan hierboven op Oefeningen. Er verschijnt dan een heel simpele oefening die is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken met het systeem. Klik vervolgens op bekijk, oefen of toets. De oefeningen beginnen pas echt bij les 2.

Even niet online?
Bestel het Lesexpres Russisch Boek!

Wil je de cursus liever doen aan de hand van een boek? Het Lesexpres Russisch leerboek (Softcover, 17x24 cm) telt ruim 200 pagina's en bevat alle teksten, de woordenschat, de oefeningen en de antwoorden van de onlinecursus. Bestel het boek door hierboven in het menu te klikken op 'BESTEL HET BOEK'. Als je het boek hier bestelt kost het € 29,95 (ex. verzendkosten). Je kunt het eventueel ook op bol.com bestellen voor € 36,95. Klik op de foto van het boek voor een indruk.

Colofon

De lesteksten en oefeningen zijn ontwikkeld door dr. Bart-Jan Hommes (Lesexpres) en uitgebreid gereviewed en verbeterd door Екатерина Терешко. We zijn nog bezig met het verbeteren van de inhoud, dus alle suggesties zijn welkom! De inhoud van deze website is eigendom van Lesexpres. Niets van deze inhoud mag zonder toestemming worden overgenomen.

De kosten

Je kunt alle 30 lessen van de cursus gratis volgen. Het is wel zo dat je alle oefeningen bij een les moet maken voordat je door kunt naar de volgende les. Als je begint zie je alleen les 1 en 2. Zodra je alle oefeningen bij les 1 en 2 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 3. Als je alle oefeningen van les 3 hebt gemaakt, krijg je gratis toegang tot les 4, enzovoort. Als je daar geen zin in hebt, kun je lessen inkopen. Dat kost € 1,25 per les die je inkoopt.

Het Russisch alfabet

We beginnen deze cursus met het Russisch alfabet, het zogenaamd Cyrillisch alfabet. De letters van dit alfabet zijn totaal anders dan de letters die wij in het Nederlands kennen. Hieronder zie je een overzicht met de hoofdletters, kleine letters, de naam van de letter en de uitspraak.

Het Russisch alfabet
hoofd klein naam uitspraak hoofd klein naam uitspraak
Ааaa in jasРрerr in rok (2)
Ббbeb in bedСсess in sop
Ввvev in volkТтtet in top
ГгgeEngelse g (1)Ууoeoe in soep
Ддded in deurФфeff in fel
Ееjeje in jelleХхchaDuitse ch (3)
Ёёjojo in josЦцtsets in fiets
Жжzjej in journaalЧчtsjetsj in tsja
Ззzez in zonШшsjasj in sjaal
Ииiie in wieЩщsjtsjasjtsj
Ййkorte ii in gooiЪъhard teken(4)
Ккkak in katЫыy of eryi (7)
Ллell in lachЬьzacht teken(5)
Ммemm in matЭэee in pet
Ннenn in nestЮюjoejoe in joep
Ооooo in rook (6)Яяjaja in jas
Ппpep in pet

Voetnoten: 1) Spreek uit als in het Engelse "garden", het Franse "garçon" of het Duitse "gras". 2) Een echte rollende "r" met je tong tegen je gehemelte 3) De "ch" is niet zo hard als de Nederlandse "ch" in "lach", maar ook weer niet zo zacht als in het Duitse "dich" 4) en 5) deze letters hebben geen uitspraak en zeggen iets over de letter er voor, we komen daar later op terug. 6) In het Russisch is er (in tegenstelling tot het Nederlands) geen onderscheid tussen lange en korte klinkers, dus tussen 'rok' en 'rook', 'del' en 'deel', et cetera. 7) Lastig uit te leggen, de i is iets "dieper" dan de "i" in "pil". Maak een "oei" terwijl je glimlacht.

Transliteratie en uitspraak

Gegeven de regels voor de uitspraak voor elke letter, zou je nu elke letter in een Russisch woord één voor één kunnen omzetten naar een klank in het Nederlands. Dat noem je 'transliteratie'. Hieronder zie je wat voorbeelden. Klik ook op het Russische woord om te horen wat de uitspraak is.

Aantal voorbeeldwoorden transliteratie
Russischtransliteratievertaling Russischtransliteratievertaling
виноwinowijnпаспортpasportpaspoort
кинотеатрkinoteatrbioscoopшколаsjkolaschool
стадионstadionstadionмашинаmasjinaauto
студентstoedentstudentмагазинmagazinwinkel

Het Russisch toetsenbord

Bij het maken van alle toetsen bij deze online cursus is het van wezenlijk belang dat je ook in het Russisch kunt typen. Dat vergt echt heel veel oefening. In deze les zul je daar dus veel aandacht aan moeten besteden. Ik adviseer je dagelijks een half uurtje te oefenen met onderstaande toetsenbord trainer:Tijdens de toetsen maak je gebruik van het Russisch toetsenbord. In principe wijst dat zich vanzelf. Mocht het niet lukken dan vind je meer uitleg in onderstaande handleiding. Het kan ook handig zijn zelf een Russisch toetsenbord in te stellen op je computer. Ook daarover meer informatie in de handleiding.

Harde en zachte medeklinkers

We vervolgen deze les met wat theorie over medeklinkers. Veel Russische medeklinkers hebben een harde en een zachte variant. We noemen dit harde en zachte medeklinkers. Verzachting houdt in dat je de medeklinkers uitspreekt met een j erachter, bijv nj: De volgende medeklinkers kennen een harde en zachte variant:

Harde en zachte medeklinkers
letterhardzacht letterhardzacht
бbhbjнnnj
вwhwjпphpj
дdhdjрrollende rrj
кkhkjсssj
лdikke lljтthtj
мmmjфfhfj
гghgjхchchj

Voor de overige medeklinkers geldt: ж, ш en ц zijn altijd hard, й, щ en ч zijn altijd zacht.

Je kunt aangeven dat een medeklinker zacht is, door er een ь achter te plaatsen.
 • стол = tafel → De л is hard, want er staat geen ь achter
 • площадь = plein → De д is zacht, want er staat een ь achter
 • дверь = deur → De р is zacht, want er staat een ь achter
 • автобус = autobus → De с is hard, want er staat geen ь achter
Dit is alleen van toepassing als een medeklinker aan het eind van het woord, of voor een andere medeklinker staat, zie de voorbeelden hierboven. Als er echter een klinker volgt na een de harde of zachte medeklinker, dan vervalt de ь, en volgt een bijpassende harde of zachte klinker. Er zijn in totaal vijf klinkerklanken, ah, eh, ie, oh en oe die een harde en zachte variant hebben:

Harde en zachte klinkers
harduitspraakzachtuitspraak
аa in katяja in jas
эe in bedеje in jelle
ыie in pietиjie in jie
оo in potёjo in jos
уoe in koeюjoe in joep

Neem het woord девочка (meisje). De д is zacht (gevolgd door е), в is hard (gevolgd door о), к is ook hard (gevolgd door а). In het woord Неделя (week, 7 dagen) is de н zacht (gevolgd door е), д is zacht (gevolgd door е), л is ook zacht (gevolgd door я).

Verder geldt bij het kiezen van harde of zachte klinker een aantal regels. Je kunt tijdens de cursus altijd terugvallen op deze regels, vaak geven we het ook aan als er sprake van is. De regels hebben betrekking op schrijftaal, niet altijd de uitspraak:
 • de regel van de 7 medeklinkers - Na de medeklinkers к, г, х (velaire medeklinkers genoemd) en ш, ж, щ en ч komt in principe een и in plaats van ы. De uitspraak blijft ы.

  • na ж, ш schijf je altijd и, maar je spreekt toch ы uit, want die medeklinkers zijn altijd hard.
  • na щ, ч kun je nooit een ы schrijven en uitspreken want die medeklinkers zijn altijd zacht. Dus schrijf je и.
  • na к, г, х komt er alleen in bijzondere gevallen een ы, bijvoorbeeld in leenwoorden: хычин (een Oosters gerecht) of sommige nabootsingen: кыш "ga weg" of гыкать (een klank die zwanen produceren).

 • de regel van de 5 medeklinkers - Na ш, ж, щ, ч en ц komt een о als die lettergreep de klemtoon heeft, en anders een е Voorbeelden: в дремучем лесу "in het dichte bos", чужому человеку, "aan een vreemde mens". Dit is met name een regel die geldt bij het vormen van uitgangen, we komen daar later op terug.

 • de regel voor sisklanken - Na ш, ж, щ en ч komt altijd а en у in plaats van resp. я en ю. Dit geldt zowel voor het schrijven als voor de uitspraak.

Linkpartners


Gratis aanmelden

Heb je nog geen profiel?
Klik dan op 'gratis aanmelden'!Ingelogd (0)

Chat: Russisch Algemeen
Om een of andere stomme reden moet er een lange tekst staan in deze div wil de tekst wel goed worden weergegeven in IE. Heel vreemd.
Julien: hoort er bij het handboek ook audio?
Lesexpres: Hallo Julien, er zit geen audio bij het boek. De uitspraak kan je via de online lessen horen.
MMG: hallo, wat is aub het meervoud nominatief van кино ? zie oefening les 5.5
Stefanie: Hallo MMG, dat is кина.
Hanneke: In woordenschat 18.1 wordt черный geschreven, maar чёрный uitgesproken, zoals het ook in een eerdere les stond. Ik zie ook bij google translate niet altijd de ё geschreven in een woord waar dat wel zou moeten zijn. Dus komt het vaker voor dat beide opties toch als schrijftaal worden gebruikt?
Stefanie: Dag Hanneke, je komt dit woord inderdaad met en zonder ¨ tegen. Vooral handgeschreven kom je het vaak zonder tegen. Uitspraak is inderdaad wel: чёрный
Julien: begrijp de accusatief дешовые bij hark niet , грабли is toch mannelijk ?
Julien: waarom andere uitgang van blauw bij zee dan bij stil en waarom oe bij film en ee bij zee ?
Hanneke: Duidelijk, Stefanie
MMG: Dank u Stefanie voor je antwoord. Ik kon in de oefening het juiste antwoord niet invullen en twijfelde dus even.
Gast3793: Hi kennen jullie nog meer sites om te oefenen?
Stefanie: Hallo Julien, zou je me even kunnen aangeven in welke les en oefening(en) je dit tegenkomt, dan kan ik gericht even nakijken en je een correcte uitleg verschaffen. Groetjes, Stefanie
Julien: oefening 6.2 , alvast bedankt, gr, julien
Stefanie: Dag Julien, ik heb je geantwoord in een bericht.
MMG: Hallo Stefanie, ik heb ook een probleem bij oefening 6.2 bijv.nw. Er worden ander uitgangen toegevoegd die niet in het schema staan bij kleine hark en goedkope hark nl. -ие en -ые. Heb ik iets gemist?
MMG: Als ik de regel juist toepas blijven beide bijvoeglijke naamwoorden onveranderd?
Julien: bedankt voor je hulp, julien
Stefanie: Hallo MMG, ik heb je in een persoonlijk bericht geantwoord. Groetjes Stefanie
MMG: Dank u wel Stefanie
Gast3216: het lukt me niet weer in te loggen helaas
Hanneke: Hoi Stefanie, in oefening 19.1, zijn ключ en карандаш uitzonderingen op de regel dat er in de instrumentalis na deze medeklinkers -ем moet komen ipv -ом?
Hanne: Hallo, is er een regel over wanneer een 'o' wordt uitgesproken als een 'a'?
Gast6125: JWKaandorp: het lukt me niet weer inte loggen, hoe moet dat ? Ik was gisteren bezig met les 7
Agnes: Goedemiddag, hoe kan ik melden als iemand ongepaste berichten stuurt per mail hier?
Lesexpres: Dag Agnes, wil je het bericht doorsturen naar info@lesexpres.nl. Dan kunnen we kijken welke maatregelen we kunnen nemen.
Cil: Cil: Hallo Stefanie, in les 14 wordt in de les en in de woordenschat het werkwoord приказывать gegeven voor 'opdracht geven aan'. In de toets (14.6) wordt dit echter als fout aangegeven. Het zou приказать moeten zijn. Welke van de twee is juist?
Stefanie: @ Hanneke, nee hoor, deze twee woorden volgen gewoon de regelmatige verbuiging op -ом. Ze komen zo ook voor in oefening 19.1, volgens wat ik kan zien toch.
Stefanie: @ Hanneke, een 'o' wordt uitgesproken als een 'a' in twee gevallen: 1. indien de 'o' voorkomt in een lettergreep VOOR de beklemtoonde lettergreep; 2. indien de 'o' voorkomt NA de beklemtoonde lettergreep, al wordt ze dan eerder als een doffe 'e' uitgesproken.
Stefanie: @ Cil, ze betekenen beiden hetzelfde, allen is приказывать de imperfectieve vorm en приказать de perfectieve werkwoordsvorm.
Kenny: ik snap niet dat men spelling kan onthouden
Kenny: toch onmogelijk
Kenny: ,,
Kenny: рфрфрф
Kenny: ik bedoel hahaha
Kenny: учительница
Kenny: цшу лфт вше ащгедщщы ызуддут ршук ,
Kenny: wie kan dit nu foutloos spellen ?
Tom: alle begin is moeilijk
Hanneke: Maar in les 19 staat toch juist dat het in de instrumentalis -ем moet zijn na bijv. ч en ш?
Hanneke: Maar in les 19 staat toch juist dat het in de instrumentalis -ем moet zijn na bijv. ч en ш?
Hanneke: sorry, vorige opmerking 2x verstuurd. Nog een opmerking: in les 20 onder Attribuut-vorm lange vorm staat "Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een 'eigen' zelfstandig naamwoord " dit moet dacht ik "bijvoeglijk naamwoord" zijn.
софиа: Klein vraagje: hoe weet je wanneer je de о als een o of a uitspreekt?
Kenny: waar zit de е met puntjes ( jot ) op het toestenbord ?
Kenny: дффе ьффк
Kenny: дффе ьффк
Kenny: laat maar
софиа: Wat is de beste manier om die woordjes te leren?
Kenny: het alphabet proberen te leren en continu de toets opnieuw doen
Kenny: t is gewoon heel moeilijk !
Kenny: это полезно здесь)
Gast8514: Gast6125: ik ben ong. 5 juni begonnen en vorderde tot les 7. Ik wil nu graag verder gaan, maar stuit op ontoegankelijk. Wat moet ik doen om les 7 weer op te pakken ? Ik krijg nog steerd geen antwoord.
Stefanie: @ София: een 'o' spreek je uit als 'o' als ze beklemtoond wordt, in andere gevallen spreek je de 'o' uit als en 'a'.
Stefanie: @ Hanneke, je opmerking ivm attribuut-vorm in les 20 klopt. Bedankt om dit op te merken. Ik laat het aanpassen.
софиа: Bij les 5 (met vluchtige klinkers): als de klinker vervalt, spreek je die dan nog wel uit?
Julien: hoe kan die uitgang van schaar ы zijn na ц ?
Julien: heb hem, ножницы is meervoud ...
Julien: пожницы : hoe kan ы na ц aub ?
Stefanie: Dag Sofia, als de klinker vervalt spreek je hem ook niet meer uit.
Stefanie: Julien, ы is de uitgang meervoud ook na ц
Joyce: hey iedereen, jullie zitten blijkbaar al wat verder met de lessen heb net les 1 gedaan ;D dat gaat nog goed oefenen worden! als ik iets niet snap kan ik dat dus hier plaatsen?
MMG: Privet allemaal, het zou misschien leuk zijn als vragen via het forum gesteld worden? Dan kunnen we gelijk meevolgen per item? In de chat is het niet erg overzichtelijk?
Gast6233: hallo
Stefanie: Dag Joyce, ja, je kan hier je vragen plaatsen of je mag ook mij altijd een bericht sturen. Groetjes en succes! Stefanie
Joyce: dank je wel stefanie :)
Laatste bericht: Maandag 10 Juli 2017, 21:33
toon speciale karakters

Vorderingen
1. Cil (les 20)
2. MMG (les 16)
3. Henk (les 14)
4. Jeannette (les 11)
5. Tom (les 11)
6. Arian (les 9)
7. Ruben (les 7)
8. Tanya (les 6)
9. Jan (les 5)
10. Gerda (les 5)

Doorzoek de pagina

Uitgelicht
Corina: Voor mijn plezier...

Nieuwe leden

Laatste score
1.LiiWoordjes2.294%
2.LiiWoordjes2.194%
3.LiiWoordjes1.1100%
4.SuzanneWoordjes1.1100%
5.YvetteWoordjes3.377%
6.YvetteOefening3.673%
7.AteWoordjes4.1100%
8.GastonWoordjes26.194%
9.YvetteOefening3.5100%
10.AteOefening3.6100%

Moderator


www.lesexpres.nl is een website van Lesexpres, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64711811. Lesexpres hanteert de algemene voorwaarden van FENIT (Branche verenging IT-, Telecom-, Internet- en Office bedrijven in Nederland). Klik hier voor contactgegevens en algemene voorwaarden.